Taxa pentru mijloacele de transport in 2007

Orice persoana care in proprietate un mijloc de transport ce trebuie inmatriculat in Romania datoreaza o taxa anuala la bugetul local unde isi are domiciliul fiscal proprietarul, conform prevederilor art. 261 din Codul Fiscal.

Pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar incheiat pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul are aceasta obligatie, deoarece din punct de vedere fiscal este tratata ca fiind proprietatea acestuia. Persoana fizica sau persoana juridica, care detine in leasing aceste mijloace de transport are obligatia depunerii unei declaratii fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul, sediul pana la data de 31 ianuarie 2007, insotita de o copie a contractului de leasing. Pentru contractele de leasing incheiate dupa data de intai ianuarie 2007, locatarul are obligatia depunerii unei declaratii fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale competente, insotita de o copie a contractului de leasing, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de leasing.

Nedeclararea sau declararea cu intarziere este contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala art. 189 cu amenda de la 500-1.500 ron pentru persoanele fizice sau 500-10.000 pentru persoanele juridice.

Plata impozitului se face in doua transe egale pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv in conditiile stabilite prin art. 265 din Codul Fiscal.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local.

Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania, au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

In situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, detinatorii persoanele fiyice sau juridice straine au obligatia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:
a) in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;
b) in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se sfarseste inainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira inmatricularea.

31 ianuarie 2007

Pentru a primi si comentarii ale legilor, opinii ale specialistilor nostri si raspunsuri la spete practice trebuie sa va abonati.
Abonamentul anual este de 500 EURO + TVA.

Doresc sa comand