PROIECT Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016 – publicat in data de 19.04.2018

Pe site-ul Ministerului de finante a fost publicat proiectul de modificare si completare a Normelor la Codul fiscal. Proiectul cuprinde clarificari importante cu privire la:

Impozitul pe profit

–  regimului fiscal aplicabil cheltuielilor reprezentand valoarea creantelor instrainate;

– deducere a costurilor excedentare ale indatorarii in functie de un plafon, daca contribuabilul nu este o entitate independenta;

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

– eliminarea referintei privind veniturile realizate din consultanta si management in proportie de 20%;

– majorarea nivelului veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, de la 500.000 euro la 1.000.000 euro;

– posibilitatea de a opta pentru impozitului pe profit, daca indeplineste conditia privind subscrierea unui capital social de cel putin 45.000 lei si are cel putin 2 salariati;

– eliminarea activitatilor  neeligibile  din domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor.

Impozitul pe venit

– introducerea sistemului de autoimpunere si inlocuirea sistemului de stabilire a obligatiilor de plata in baza deciziilor de impunere;

– calculul bonificatiilor la plata obligatiilor fiscale cu anticipatie, pana la termenul de plata al acestora;

– modificarea  cotei de impozitare de la 16% la 10%, pentru anumite venituri;

– eliminarea obligatiei de inregistrare la ANAF a contractelor de inchiriere, etc.

Taxa pe valoarea adaugata

– detalierea regulilor de exercitarea dreptului de deducere a taxei pentru operatiunile de cercetare – dezvoltare, etc.

8 mai 2018