Produse acordate gratuit salariatilor si Capitalul social minim

Produse acordate gratuit salariatilor

Daca salariatii primesc produse fabricate in cadrul societatii acestea reprezinta avantaj in natura si se asimileaza veniturilor de natura salariala in vederea impunerii.
Acest lucru presupune ca se adauga in statul de salarii doar pentru a fi impozitat dar nu se va reflecta in cheltuieli de natura salariala 641 si nici in contul 421.

Facturarea catre sine (autofacturare art 155 din CF,pct 70 din Norme) pentru produsele preluate in vederea acordarii salariatilor (art 128 alin 4 lit b)se efectueaza numai in scopuri de TVA.

Inregistrarile contabile se fac in baza Avizului de espeditie sau altui document de iesire din magazie.

1. La scaderea din gestiune a produselor acordate salariatilor se inregistreaza:
711 = 345

2.Impozitul aferent avantajului in natura se va suporta din salariul
lunii in care se acorda. ATENTIE: avantajul in natura care se va supune
impozitului pe venit va fi valoare produsului inclusiv TVA;

3. Inregistrarea livrarii catre salariati pe baza de Dispozitie de
livrare/Aviz de expeditie se inregistreaza:

461 = 701

4. Inchiderea contului 461 prin cheltuielei de protocol:

623 = 461

5. Inregistrarea Autofacturii emisa in conditiile art. 155 din Codul fiscal se face numai pentru evidentierea tva;

4426 = 4427

Capital social minim

Conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 Capitalul social al societatii pe actiuni sau al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o data la 2 ani, valoarea minima a capitalului social, tinand seama de rata de schimb, astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro.

Cu exceptia cazului in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma, capitalul social al acestor societatilor nu poate fi redus sub minimul legal decat daca valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului. In cazul incalcarii acestor dispozitii, orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de prezenta lege.

Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2. In cazul in care societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni, orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de actionari prevazut de prezenta lege este reconstituit.

29 ianuarie 2007

Pentru a primi si comentarii ale legilor, opinii ale specialistilor nostri si raspunsuri la spete practice trebuie sa va abonati.
Abonamentul anual este de 500 EURO + TVA.

Doresc sa comand