ORDONANTA Nr. 22 din 24 august 2016pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata

Persoanele juridice au obligatia de a intocmi o situatie privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenta, daca scadenta este clar specificata, catre orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoana juridica, dupa caz, cu sediul in Romania.

Aceasta situatie se va depune prin internet la adresa dedicata in acest scop, in vederea includerii in procedura de compensare a datoriilor neplatite la termenele scadente si se va actualiza de catre contribuabili, persoane juridice, in decurs de o zi lucratoare de la momentul oricarei modificari survenite.

Nerespectarea prevederilor privind intocmirea si transmiterea situatiei in termenele reglementate se considera contraventie si se sanctioneaza cu amenda.

La inceputul lunii octombrie 2016, urmeaza ca Guvernul sa adopte o hotarare pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999.

23 septembrie 2016