ORDIN Nr. 79 din 16 ianuarie 2007 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 35/2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 “Declaratie privind impozitul pe profit“, 120 “Decont privind accizele“ si 130 “Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna“

Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator.

Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care definitiveaza pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, organizatiile nonprofit, precum si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

Atentie in 29 ianuarie se fac reglementari pentru Declaratia 100 depusa in 25 ianuarie! Contribuabilii care au obligatia declararii in cursul anului a impozitului pe profit si care au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui de raportare depun declaratia anuala de impozit pe profit, fara a depune formularul 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat», pentru trimestrul IV al anului de raportare, respectiv pentru luna decembrie a anului de raportare.

29 ianuarie 2007