ORDIN Nr. 3.067 din 10 septembrie 2018 pentru completarea unor reglementari contabile

Potrivit acestui act normativ, repartizarea dividendelor in timpul anului se va realiza cu ajutorul contului nou de creante 463 „Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar”, urmand ca dupa aprobarea situatiilor financiare anuale sumele sa fie regularizate.

In ceea ce priveste situatiile financiare interimare, acestea se vor depune la unitatile teritoariale ale MFP in termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor.

24 septembrie 2018