ORDIN Nr. 221 din 4 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate

Mentionam cateva aspecte importante:
Fondul de salarii realizat reprezinta totalitatea sumelor constituite si utilizate de persoanele fizice si juridice pentru plata drepturilor salariale sau/si drepturilor asimilate salariilor, asa cum sunt definite in Codul Fiscal.
Obligatia virarii contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate revine angajatorilor pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata drepturilor salariale.
In acelasi timp se mentioneaza ca termenele de plata a contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate sunt:
a) data platii drepturilor salariale pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar, care nu poate fi stabilita mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;
b) data platii chenzinei a 2-a, in cazul angajatorilor ce efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal, care nu poate fi stabilita mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.
Pentru veniturile impozabile din dividende obligatia calcularii si retinerii contributiei de 6,5% revine persoanelor juridice odata cu plata acestora catre actionari sau asociati. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, contributia se plateste pana la data de 31 decembrie a anului respectiv. Asupra acestor venituri se datoreaza cota de 6,5% numai in cazul in care persoana asigurata nu realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 51, alin (2), lit. a)-d) din Ordonanta nr. 150/2002 (venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din agricultura si silvicultura, indemnizatii de somaj).

28 noiembrie 2005