ORDIN Nr. 2 din 3 ianuarie 2007 privind stabilirea pragurilor valorice INTRASTAT pentru colectarea informatiilor statistice privind comertul intracomunitar cu bunuri in anul 2007

Operatorii economici care in cursul anului 2006 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene si cu Bulgaria, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor INTRASTAT stabilite pentru anul 2007, trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de Statistica declaratii statistice INTRASTAT incepand cu luna ianuarie 2007.

In cursul anului 2007 pot deveni furnizori de date INTRASTAT si alti operatori economici care realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri, a caror valoare cumulata de la inceputul anului depaseste pragurile INTRASTAT pentru anul 2007. Acesti operatori economici trebuie sa completeze si sa transmita declaratii statistice INTRASTAT incepand din luna urmatoare celei in care valoarea cumulata de la inceputul anului 2007 a expedierilor si, respectiv, a introducerilor intracomunitare de bunuri depaseste pragurile INTRASTAT stabilite, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri.

Platitorii primesc:“Taxa pentru mijloacele de transport“

29 ianuarie 2007