ORDIN Nr. 2.210 din 21 decembrie 2006 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta

Urmatoarele declaratii fiscale pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta:
– Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a;
– Declaratia rectificativa, cod 14.13.01.00/r;
– Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02;
– Declaratia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
– Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02/s;
– Declaratia recapitulativa, cod 14.13.01.02/r;
– Decontul privind accizele, cod. 14.13.01.03;
– Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, cod. 14.13.01.05;
– Situatia principalilor indicatori economico-financiari aferenti activitatii de jocuri de noroc.

Pentru declararea unei obligatii bugetare, pentru aceeasi perioada de raportare, nu se pot utiliza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale.

In situatia in care platitorul de impozite, taxe si contributii a utilizat pentru aceeasi obligatie bugetara si aceeasi perioada de raportare mai multe cai de transmitere a declaratiei fiscale, va fi inregistrata prima declaratie depusa, conform legii. Orice corectie ulterioara a unei sume declarate se face prin depunerea unei declaratii fiscale rectificative, in conditiile legii.

Platitorii primesc:“Livrare ferestre plus montajul acestora sunt lucrari de constructii?“

31 ianuarie 2007