ORDIN Nr. 2.004 din 9 august 2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului si contractului de internship, precum si al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajarii

Acest ordin aproba modelele-cadru ale documentelor necesare in vederea derularii activitatii de internship: certificatul de internship, contractul de internship si cererea pentru solicitarea primei de promovare a angajarii.

Modelul de contract de internship propus de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale cuprinde informatii referitoare la: partile contractului, durata, locul de munca, remuneratia internului, atributiile internului, drepturile specifice legate de sanatatea si securitatea in munca, drepturile si indatoririle generale ale partilor si instanta competenta pentru solutionarea conflictelor.

Legat de certificatul de internship, acesta trebuie obligatoriu dat internului la finalizarea programului de internship, in termen de cinci zile de la comunicarea referatului de evaluare finala.

Ordinul intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial.

1 noiembrie 2018