ORDIN Nr. 155 din 14 februarie 2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Au fost aduse clarificari privind declararea impozitului pe profit aferent anului 2011 si termenele de depunere in functie de optiunile platitorilor.

16 februarie 2012