ORDIN Nr. 111 din 24 ianuarie 2007 privind obligatia depunerii Declaratiei privind ajutoarele de stat primite in perioada ianuarie 2003 – decembrie 2006 de catre beneficiarii de ajutor de stat din zone defavorizate

Operatorii economici care isi desfasoara activitatea in zonele defavorizate si care beneficiaza de ajutor de stat sub forma scutirii de la plata impozitului pe profit, in temeiul art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia depunerii pana la data de 1 februarie 2007 a situatiei prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

29 ianuarie 2007