ORDIN Nr. 1.825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 107 – Declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private

Prezentul ordin aproba continutul si instructiunile de completare pentru Formularul 107 – Declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/ mecenatului/ burselor private. Declaratia se va depune de catre contribuabilii care acorda sponsorizari/ mecenat/ burse private.

1 august 2018