ORDIN Nr. 1.752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

Incepand cu exercitiul financiar 2006 persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii:
– total active: 3.650.000 euro;
– cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
– numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50
intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
– bilant;
– cont de profit si pierdere;
– situatia modificarilor capitalului propriu;
– situatia fluxurilor de trezorerie;
– note explicative la situatiile financiare anuale.
Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:
– bilant prescurtat;
– cont de profit si pierdere;
– note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.
Atentie!
Persoanele juridice care au intocmit situatii financiare anuale simplificate vor intocmi situatiile financiare anuale conforme cu directivele CEE tinand cont de criteriile de marime numai daca in doua exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute de Directiva a IV-a.
Persoanele juridice care au intocmit situatiile financiare anuale conforme cu directivele CEE tinand cont de criteriile de marime vor intocmi situatii financiare anuale simplificate numai daca in doua exercitii financiare consecutive nu depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute Directiva a IV-a.

30 noiembrie 2005