ORDIN Nr. 1.613 din 28 iunie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale

Prezentul act normativ stabileste modalitatea de distribuire a platilor efectuate in contul unic pentru acele impozite si contributii platibile in contul unic pentru contribuabilii care beneficiaza de inlesniri in plata,se afla sub incidenta legislatiei privind insolventa,  in executare silita, precum si anumite dispozitii tranzitorii in vigoare pana la data de 30 septembrie 2018.

De la 1 iulie 2018 sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si la fondul unic de asigurari sociale de sanatate se vor plati in contul unic de disponibil 55.03, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabilului la unitatea de trezorerie a statului la care este arondat contribuabilul.

Prin exceptie de la aceasta regula, impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se plateste in contul unic, deschis pe codul de identificare fiscala al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a infiintat.

Sumele platite in contul unic, in cadrul fiecarui buget sau fond sting obligatiile inregistrate de catre contribuabil, in ordinea mentionata in Codul de procedura fiscala, astfel:

– pentru toate impozitele si contributiile cu retinere la sursa;

– pentru toate celelalte obligatii principale;

– pentru obligatii fiscale accesorii.

4 iulie 2018