ORDIN Nr. 1.612 din 28 iunie 2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic

Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2018 si aproba Nomenclatorul obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic. Nomenclatorul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, detaliaza 46 de obligatii fiscale, temeiul legal al constituirii lor si este structurat in functie de bugetul caruia ii sunt destinate obligatiile datorate de contribuabili: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui ANAF nr. 531/2016 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic.

4 iulie 2018