ORDIN Nr. 1.521 din 10 octombrie 2005 pentru completarea continutului declaratiilor fiscale si utilizarea formularului “Ordin de plata pentru Trezoreria Statului“ (OPT) pentru declararea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat

Se aduc modificari la instructiunile de completare a formularului 710 «Declaratie rectificativa», cod 14.13.01.00/r“;
Sunt publicate noile formulare pentru declararea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat 100, declaratia rectificativa 710 , decontul de taxa pe valoarea adaugata 300 si decontul special de taxa pe valoarea adaugata 301.

Foarte important
La art.V din acest ordin se arata ca platitorii de impozite, taxe si contributii sociale pot utiliza pentru declararea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat formularul “Ordin de plata pentru Trezoreria Statului“ (OPT).
Formularul “Ordin de plata pentru Trezoreria Statului“ (OPT) se poate utiliza pentru declararea obligatiilor bugetare, in situatia in care pentru fiecare obligatie bugetara sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) in perioada de raportare rezulta sume de plata;
b) in perioada de raportare suma datorata este egala cu suma de plata, nefiind influentata de sume deductibile pentru care exista obligatia de declarare;
c) suma de plata pentru perioada de raportare se achita integral si pana la termenul de plata prevazut de lege.

In situatia in care contribuabilul utilizeaza Ordinul de plata pentru Trezoreria Statului ca instrument declarativ, fara a respecta conditiile prevazute mai sus, documentul de plata nu va fi considerat declaratie a obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, iar sumele achitate vor stinge obligatii fiscale conform Codului de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

26 noiembrie 2005