ORDIN Nr. 1.183 din 10 octombrie 2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si gestionare a Declaratiei privind activitatea desfasurata de catre agentiile de turism organizatoare

Prezentul ordin aproba formularul „Declaratie privind activitatea desfasurata de catre agentiile de turism organizatoare” pe care agentiile de turism care vand pachete de servicii de calatorie si servicii de calatorie asociate vor fi obligate sa o completeze incepand cu luna ianuarie 2019.

Declaratia privind activitatea desfasurata de catre agentiile de turism organizatoare poate fi completata daca se acceseaza platforma https://edirect.e-guvernare.ro.

Pentru depunerea declaratiei, operatorul economic trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

1 noiembrie 2018