ORDIN MMFPS Nr. 177 din 7 februarie 2012 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

Clasificarea ocupatiilor din Romania a fost modificata si completata cu noile ocupatii practicate in cadrul economiei nationale prevazute in lista din anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

22 februarie 2012