LEGE Nr. 285 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Modificarile si completarile aduse prin aceasta lege vizeaza introducerea in categoria cladirilor si a turnurilor de sustinere a turbinelor eoliene. Astfel, proprietarii de turbine eoliene vor plati anual impozit pe turn primariei localitatii pe raza careia sunt amplasate parcurile eoliene.

10 decembrie 2018