LEGE Nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

Prezentul act normativ aduce completari si clarificari cu privire la Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, incepand cu data de 31 iulie 2018. Printre clarificarile aduse amintim definirea anumitor termeni si expresii pentru autoritati si oganisme publice, precum tipurile de sanctiuni si pragurile amenzilor.

1 august 2018