LEGE Nr. 177 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Prezenta lege aduce modificari/clarificari in ceea ce priveste:

– persoanele juridice romane care la data de 31.12.2016 au realizat venituri cuprinse intre 100.001-500.000 euro si care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific (acest impozit fiind platit doar de contribuabilii platitori de impozit pe profit), acestea vor aplica impozitul pe microintreprinderi, urmand sa depuna formularul 010, pana pe 25 august 2017. Deoarece au existat interpretari prin care unele societati chiar daca se incadrau la categoria microintreprinderilor, dupa noul plafon, au ramas platitoare de impozit pe profit, situatie datorata aflarii acestora in sfera Legii nr. 170/2016, s-a considerat necesara clarificarea acestor aspecte prin prezenta lege. Astfel, aceste societati trebuie sa finalizeze calculul impozitului specific unor activitati, respectiv impozitul pe profit pentru perioada 01.01-31.07.2017 si sa depuna declaratiile fiscale pentru impozitul specific unor activitati, respectiv impozitul pe profit pana la data de 25.08.2017 si trebuie sa renunte la calitatea de platitor de impozit pe profit cu data de 31.07.2017. Incepand cu data de 01.08.2017 aceste societati vor achita impozit pe veniturile microintreprinderilor.

– contribuabilii obligati la plata impozitului pe profit: se introduce o noua categorie de platitori reprezentata de unele asociatii de proprietari. La calculul impozitului pe profit se vor lua in considerare doar anumite categorii de venituri, veniturile realizate din exploatarea proprietatilor comune nu intra in calculul impozitului pe profit; (intra in vigoare de la 01.01.2018);

– situatiile/conditiile pentru a fi considerate cheltuieli deductibile, cheltuielile privind bunurile lipsa din gestiune, degradate si neimputabile. Legea pastreaza actualele situatii si vine cu completari in ceea ce priveste bunurile aflate in perioada de valabilitate, care urmeaza sa fie transferate unor entitati prevazute de lege in vederea diminuarii risipei alimentare (intra in vigoare de la 01.10.2017);

– posibilitatea angajatorilor de a deconta prime de asigurari de sanatate si servicii medicale furnizate sub forma de abonament, pentru fiecare angajat, astfel incat sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro pe an, fara a considera aceste cheltuieli venituri de natura salariala la persoana fizica angajata (intra in vigoare din 24.07.2017);

– faptul generator al TVA, ca si regula generala, acesta intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. Legea nr. 177 introduce anumite exceptii, ca de pilda cea pentru anumite livrari de bunuri si prestari de servicii care se efectueaza continuu: livrarile de gaze naturale, de apa, de energie electrica, etc., cand faptul generator se considera realizat la momentul acceptat prin contract pentru plata acestor bunuri si servicii, sau daca nu este prevazut in contract, la data emiterii facturii.

– ajustarea TVA in favoarea persoanei impozabile pentru pierderile din creante ca urmare a falimentului clientului sau ca urmare a punerii in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat prin sentinta judecatoreasca, prin care creanta creditorului este modificata sau eliminata, se poate face intr-un termen de 5 ani de la data de 01 ianuarie a anului urmator celui in care s-a pronuntat hotararea definitiva a instantei; (intra in vigoare de la 01.10.2017)

– inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA, se elimina sintagma „nu justifica intentia si capacitatea economica” pentru a fi platitor de TVA si se introduce posibilitatea anularii/neinregistrarii in scopuri de TVA a societatilor care prezinta „risc fiscal ridicat”, care urmeaza sa fie stabilit in urma criteriilor emise prin ordin ANAF  pentru evaluarea riscului fiscal.

– dreptul de a efectua unele activitati cu produse accizabile si obligatia detinerii autorizatiilor specifice.

– nivelul accizelor pentru anii 2017-2022 inclusiv, astfel Anexa Nr.1 la Codul fiscal se modifica si se inlocuieste, putandu-se observa doar o crestere graduala usoara a accizelor la tigarete.

Prezenta lege a intrat in vigoare in data de 24.07.2017.

31 iulie 2017