LEGE Nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

Prezentul act normativ aduce completari si modificari Legii contabilitatii 82/1991, Legii societatilor comerciale 31/1990 si Legii cooperatiei 1/2005. Astfel, incepand cu data de 15 iulie 2018:

– se stabileste modalitatea de distribuire trimestriala a dividendelor catre actionari sau asociati, nu doar dupa aprobarea situatiilor financiare anuale;

– repartizarea profitului se va putea efectua in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile in acest scop, din care se scad orice pierderi reportate din anii anteriori si rezervele obligatorii. In acest sens, in mod obligatoriu se vor intocmi situatiile financiare interimare, aprobate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor, dupa caz. Dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, sumele repartizate in cursul exercitiului financiar vor fi regularizate, iar dividendele repartizate si platite in plus se vor restitui in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale. Conducerea societatii are obligatia de a urmari recuperarea acestor sume si de a dispune masurile ce se impun.

17 iulie 2018