LEGE Nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative

Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2014/56/UE privind auditul legal al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare consolidate si aduce importante modificari care constau in noi reguli privind organizarea activitatii contabile si de audit.

Prin intermediul acestui act normativ se modifica si se completeaza OG nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati astfel:

– se reglementeaza accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat;

– expertii contabili si contabilii autorizati se vor putea constitui in societati de contabilitate si/sau expertiza contabila si nu comerciale cum permite legislatia actuala;

– expertul contabil va avea dreptul sa efectueze activitatile specifice unui auditor financiar sau consultant fiscal numai dupa ce dobandeste o astfel de calitate si se inscrie ca membru in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective;

– se definesc urmatorii termeni: tinerea contabilitatii si lucrari cu caracter fiscal.

Prezentul act normativ intra in vigoare la data de 17 iulie 2017, data la care se abroga OUG nr. 90/2008.

17 iulie 2017