LEGE Nr. 155 din 29 iunie 2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata

Prezenta lege aduce modificari Ordonantei Guvernului nr. 22/2016, anulandu-se obligatia persoanelor juridice cu capital privat de a intocmi situatia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenta, daca scadenta este clar specificata, catre orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoana juridica, dupa caz, cu sediul in Romania, aceasta ramanand doar in sarcina persoanelor juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat.

17 iulie 2017