HOTARARE Nr. 701 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum si a modelului planului de remediere

Potrivit acestei Hotarari, operatorilor economici care nu s-au dotat inca cu aparate de marcat electronice fiscale li se va aplica initial avertismentul, cu un plan de remediere a situatiei in termen de maximum 10 zile.

24 septembrie 2018