HOTARARE Nr. 6 din 27 iunie 2018 privind aprobarea modelului de imputernicire pentru consultantul fiscal/ societatea de consultanta fiscala

Incepand cu data de 01.09.2018, consultantii fiscali vor face dovada calitatii de reprezentant al clientului in fata organelor fiscale prin prezentarea imputernicirii – model aprobate prin prezenta hotarare, impreuna cu cardul profesional sau cu o copie a vizei anuale pentru persoanele juridice.

Modelul va fi pus la dispozitia membrilor si in format tipizat, fara ca formatul tipizat sa reprezinte conditie de validitate.

17 iulie 2018