HOTARARE Nr. 53 din 24 ianuarie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

Angajatorii care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari au incadrat personal cu contract individual de munca sunt obligati sa transmita inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, registrul in forma electronica, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Platitori primesc: “Produse acordate gratuit salariatilor” si “Capitalul social minim”

26 ianuarie 2007