HOTARARE Nr. 512 din 20 iulie 2017 privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi libera

Prezenta hotarare stabileste ziua de 14 august 2017 ca zi libera pentru salariatii din sectorul public, urmand ca in data de 19 august 2017, institutiile publice sa isi desfasoare activitatea in regim de program normal.

31 iulie 2017