Ghid cu privire la inregistrarea informatiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale, precum si la emiterea certificatului de atribuire a numarului de identificare – in etapa pre-operationalizare registru

Pe site-ul ANAF a fost publicat un ghid cu privire la inregistrarea informatiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale, precum si la eliminarea certificatului de atribuire a numarului unic de identificare in etapa preoperationalizare registru. Ghidul se adreseaza distribuitorilor autorizati si unitatilor acreditate, dar si entitatilor care utilizeaza case de marcat cu jurnal tiparit si care sunt obligate sa isi schimbe casele de marcat cu cele cu jurnal electronic.

 

20 iunie 2018