HOTARAREA Nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

In conformitate cu Hotararea de Guvern 937 din 7 decembrie 2018, incepand cu data de 1 ianuarie 2019:

– salariul minim brut pe economie creste de la 1.900 lei la 2.080 lei pe luna, pentru un program complet de lucru;

– salariul minim brut va fi de 2.350 lei pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an. Un angajat cu studii superioare nu va fi incadrat neaparat cu un salariu de 2.350 lei, pentru stabilirea acestui salariu se va analiza functia pe care este incadrat si daca are cel putin un an vechime cu studii superioare.

Toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se determina utilizand nivelul salariului de baza minim brut de 2.080 lei.

10 decembrie 2018