ORDIN Nr. 10 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile

Prezentul ordin detaliaza principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul nr. 470/2018.

LEGE Nr. 30 din 10 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare

Printre noutatile semnificative aduse Codului fiscal se numara urmatoarele:

–    includerea tichetelor culturale in lista cheltuielilor sociale, deductibile limitat la 5% din fondul de salarii la calculul impozitului pe profit;

-deducerea sumelor reprezentand sponsorizarea doar daca la data incheierii contractului, beneficiarul sponsorizarii este inscris in Registrul entitatilor/unitatilor de cult organizat de A.N.A.F.; aceasta noua regula se aplica atat in cazul platitorilor de impozit pe profit cat si in cazul microintreprinderilor;

-majorarea procentului aplicat la indicatorul EBIDTA la 30% si a plafonului la 1.000.000 euro pentru determinarea costurilor excedentare ale indatorarii; reportarea costurilor excedentare in cazul operatiunilor de fuziune sau divizare;

-redirectionarea a 3,5% din impozitul datorat de persoanele fizice pentru sustinerea entitatilor non- profit si unitatilor de cult cu conditia ca beneficiarii sponsorizarilor sa fie inscrisi in Registrul entitatilor/unitatilor de cult organizat de A.N.A.F.;

-includerea in categoria veniturilor din alte surse a castigului din transferul de moneda virtuala;

-ajustarea TVA la data intrarii in faliment a beneficiarului;

-aplicarea cotei reduse de TVA de 5% la vanzarea de locuinte ca parte a politicii sociale indiferent de numarul locuintelor achizitionate de catre beneficiar anterior cu aceasta cota.

 

Prin prezenta Lege a fost introdus un nou articol in Codul de Procedura Fiscala conform caruia inaintea demararii procedurii de executare silita, un contribuabil are posibilitatea de a intra intr-o procedura de remediere.

ORDIN Nr. 3.201 din 20 decembrie 2018 privind Procedura de regularizare a obligatiilor fiscale in cazul reconsiderarii unei tranzactii/reincadrarii formei unei activitati de catre organul fiscal central

Prin acest Ordin se stabileste procedura prin care se regularizeaza platile efectuate de o persoana fizica sau juridica anterior reincadrarii tranzactiilor efectuate. Fac obiectul prezentei Proceduri:

-tranzactiile pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice si care au fost reincadrate ca activitate independenta, fie de catre organele de inspectie fiscala, fie ca urmare a declararii de catre contribuabil a veniturilor obtinute;

-reincadrarea formei unei activitati din activitate independenta in activitate dependenta de catre organele de inspectie fiscala.

ORDIN Nr. 3.040 din 4 decembrie 2018 privind stabilirea operatiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA

Prin acest Ordin sunt stabilite si alte situatii prin care este permisa debitarea contului de TVA in cazul societatilor care aplica plata defalcata TVA. Astfel, potrivit completarilor aduse prin acest Ordin, contul de TVA se poate debita si pentru TVA aferenta achizitiilor de bunuri si/ sau servicii care a fost achitata de titular dintr-un alt cont sau prin alte instrumente/ mijloace de plata, acesta neavand obligatia de efectuare a platii din contul de TVA.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

Printre modificarile si completarile aduse Codului fiscal enumeram:

–  acordarea unor facilitati fiscale in domeniul constructiilor, prin scutirea veniturilor realizate de catre salariati la impozit si contributia sociala de sanatate si reducerea cu 3,75% a cotei reprezentand contributia de asigurari sociale; de asemenea, reducerea cotei privind contributia asiguratorie pentru munca de la 2,25% la cea stabilita pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

–  includerea in venituri impozabile la nivelul salariatilor a contravalorii reprezentand biletele de valoare acordate sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, cu exceptia anumitor destinatii si limite, tichetelor de masa, voucherelor de vacanta, tichetelor de cresa si tichetelor culturale; pentru acestea nu se datoreaza contributia de asigurari sociale si nici contributia de asigurari sociale de sanatate.

–  mentinerea regulii de aplicare a taxarii inverse pana la data de 30 iunie 2022 pentru urmatoarele operatiuni: livrarea de cereale si plante tehnice, transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, livrarea de energie electrica, transferul de certificate verzi, furnizarile de telefoane mobile si furnizarile de dispozitive cu circuite integrate.

 

Ca si modificare a Codului de procedura fiscala, amintim introducerea unui nou articol prin care organului fiscal central are dreptul la informatii privind combaterea spalarii banilor. Astfel, se pot pune la dispozitia organului fiscal anumite informatii si documente in sfera spalarii banilor.

LEGE Nr. 344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

Prin prezenta lege au fost aduse completari Legii pentru intarirea disciplinei financiare. Astfel, se introduce expres obligatia de a avea in evidenta un document justificativ si in cazul operatiunilor efectuate prin instrumente de plata cu acces la distanta (ex. internet banking).

Nerespectarea acestor prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 4.500 lei.

ORDIN Nr. 3.659 din 26 noiembrie 2018 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare unitara a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) si alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Prezentul ordin aduce precizari suplimentare cu privire la serviciile de alimentatie care beneficiaza de cota redusa de TVA de 5%. In acest sens sunt aduse o serie de exemple concrete, care sa ajute la delimitarea in mod clar a activitatilor de alimentatie efectuate de agentii economici: livrari de alimente, pentru care se aplica cota de TVA de 9% si prestari de servicii de restaurant sau catering, pentru care se aplica cota de TVA de 5%.

Pentru o incadrare corecta din punct de vedere al cotei de TVA, trebuie efectuata o examinare a intregii operatiuni, pentru identificarea elementelor de prestari servicii si preponderenta acestora. Astfel, daca o persoana impozabila se limiteaza doar la livrarea unor feluri de mancare la o locatie precizata de client sau operatiunea de livrare a felurilor de mancare este elementul predominant, cota de TVA aplicabila va fi de 9%.

Totodata, pentru incadrarea operatiunii nu au relevanta: codul CAEN atribuit activitatii persoanei impozabile, complexitatea prepararii mancarii, transportul alimentelor, ambalarea alimentelor sau prezentarea alimentelor la raft. In situatia persoanelor impozabile care ofera clientilor atat servicii de restaurant, cat si livrari de alimente “la pachet”, pentru calificarea operatiunii drept livrare de alimente sau prestare de servicii de restaurant, este definitorie optiunea clientului la momentul efectuarii comenzii.

HOTARAREA Nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

In conformitate cu Hotararea de Guvern 937 din 7 decembrie 2018, incepand cu data de 1 ianuarie 2019:

– salariul minim brut pe economie creste de la 1.900 lei la 2.080 lei pe luna, pentru un program complet de lucru;

– salariul minim brut va fi de 2.350 lei pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an. Un angajat cu studii superioare nu va fi incadrat neaparat cu un salariu de 2.350 lei, pentru stabilirea acestui salariu se va analiza functia pe care este incadrat si daca are cel putin un an vechime cu studii superioare.

Toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se determina utilizand nivelul salariului de baza minim brut de 2.080 lei.

ORDIN Nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile

Acest Ordin modifica si completeaza Reglementarile contabile nationale, Reglementarile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.

Modificarile aduse Reglementarilor nationale aprobate prin Ordin 1802/2014 sunt urmatoarele:

-introducerea unei noi categorii de societati care aplica prezentele reglementari; acestea sunt societatile europene cu sediul social in Romania care pot fi si de tip holding;

-incadrarea metodei de amortizare la estimari contabile, alegerea metodei de amortizare fiind un exemplu de politica contabila pana la aceasta modificare;

– includerea in raportul administratorilor a unei declaratii nefinanciare la entitatile care la data bilantului depasesc numarul mediu de 500 de salariati.

Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu anumite exceptii care se aplica incepand cu situatiile financiare ale anului 2018.