ORDIN Nr. 3.040 din 4 decembrie 2018 privind stabilirea operatiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA

Prin acest Ordin sunt stabilite si alte situatii prin care este permisa debitarea contului de TVA in cazul societatilor care aplica plata defalcata TVA. Astfel, potrivit completarilor aduse prin acest Ordin, contul de TVA se poate debita si pentru TVA aferenta achizitiilor de bunuri si/ sau servicii care a fost achitata de titular dintr-un alt cont sau prin alte instrumente/ mijloace de plata, acesta neavand obligatia de efectuare a platii din contul de TVA.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

Printre modificarile si completarile aduse Codului fiscal enumeram:

–  acordarea unor facilitati fiscale in domeniul constructiilor, prin scutirea veniturilor realizate de catre salariati la impozit si contributia sociala de sanatate si reducerea cu 3,75% a cotei reprezentand contributia de asigurari sociale; de asemenea, reducerea cotei privind contributia asiguratorie pentru munca de la 2,25% la cea stabilita pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

–  includerea in venituri impozabile la nivelul salariatilor a contravalorii reprezentand biletele de valoare acordate sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, cu exceptia anumitor destinatii si limite, tichetelor de masa, voucherelor de vacanta, tichetelor de cresa si tichetelor culturale; pentru acestea nu se datoreaza contributia de asigurari sociale si nici contributia de asigurari sociale de sanatate.

–  mentinerea regulii de aplicare a taxarii inverse pana la data de 30 iunie 2022 pentru urmatoarele operatiuni: livrarea de cereale si plante tehnice, transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, livrarea de energie electrica, transferul de certificate verzi, furnizarile de telefoane mobile si furnizarile de dispozitive cu circuite integrate.

 

Ca si modificare a Codului de procedura fiscala, amintim introducerea unui nou articol prin care organului fiscal central are dreptul la informatii privind combaterea spalarii banilor. Astfel, se pot pune la dispozitia organului fiscal anumite informatii si documente in sfera spalarii banilor.

LEGE Nr. 344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea si completarea Legii nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

Prin prezenta lege au fost aduse completari Legii pentru intarirea disciplinei financiare. Astfel, se introduce expres obligatia de a avea in evidenta un document justificativ si in cazul operatiunilor efectuate prin instrumente de plata cu acces la distanta (ex. internet banking).

Nerespectarea acestor prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 4.500 lei.

ORDIN Nr. 3.659 din 26 noiembrie 2018 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare unitara a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) si alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Prezentul ordin aduce precizari suplimentare cu privire la serviciile de alimentatie care beneficiaza de cota redusa de TVA de 5%. In acest sens sunt aduse o serie de exemple concrete, care sa ajute la delimitarea in mod clar a activitatilor de alimentatie efectuate de agentii economici: livrari de alimente, pentru care se aplica cota de TVA de 9% si prestari de servicii de restaurant sau catering, pentru care se aplica cota de TVA de 5%.

Pentru o incadrare corecta din punct de vedere al cotei de TVA, trebuie efectuata o examinare a intregii operatiuni, pentru identificarea elementelor de prestari servicii si preponderenta acestora. Astfel, daca o persoana impozabila se limiteaza doar la livrarea unor feluri de mancare la o locatie precizata de client sau operatiunea de livrare a felurilor de mancare este elementul predominant, cota de TVA aplicabila va fi de 9%.

Totodata, pentru incadrarea operatiunii nu au relevanta: codul CAEN atribuit activitatii persoanei impozabile, complexitatea prepararii mancarii, transportul alimentelor, ambalarea alimentelor sau prezentarea alimentelor la raft. In situatia persoanelor impozabile care ofera clientilor atat servicii de restaurant, cat si livrari de alimente “la pachet”, pentru calificarea operatiunii drept livrare de alimente sau prestare de servicii de restaurant, este definitorie optiunea clientului la momentul efectuarii comenzii.

HOTARAREA Nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

In conformitate cu Hotararea de Guvern 937 din 7 decembrie 2018, incepand cu data de 1 ianuarie 2019:

– salariul minim brut pe economie creste de la 1.900 lei la 2.080 lei pe luna, pentru un program complet de lucru;

– salariul minim brut va fi de 2.350 lei pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an. Un angajat cu studii superioare nu va fi incadrat neaparat cu un salariu de 2.350 lei, pentru stabilirea acestui salariu se va analiza functia pe care este incadrat si daca are cel putin un an vechime cu studii superioare.

Toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se determina utilizand nivelul salariului de baza minim brut de 2.080 lei.

ORDIN Nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile

Acest Ordin modifica si completeaza Reglementarile contabile nationale, Reglementarile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.

Modificarile aduse Reglementarilor nationale aprobate prin Ordin 1802/2014 sunt urmatoarele:

-introducerea unei noi categorii de societati care aplica prezentele reglementari; acestea sunt societatile europene cu sediul social in Romania care pot fi si de tip holding;

-incadrarea metodei de amortizare la estimari contabile, alegerea metodei de amortizare fiind un exemplu de politica contabila pana la aceasta modificare;

– includerea in raportul administratorilor a unei declaratii nefinanciare la entitatile care la data bilantului depasesc numarul mediu de 500 de salariati.

Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu anumite exceptii care se aplica incepand cu situatiile financiare ale anului 2018.

LEGE Nr. 247 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania

Prezenta Lege modifica printre altele cuantumul salarial in unele cazuri de prelungire a dreptului de sedere temporara in Romania in scop de detasare. In forma actuala a legii, strainilor intrati in Romania in scopul detasarii li se prelungeste dreptul de sedere temporara de la data depunerii cererii, daca prezinta dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, in loc de castigul salarial mediu brut.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 96 din 9 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Prin prezenta ordonanta de urgenta se modifica si se completeaza Codul Muncii si Legea privind ucenicia la locul de munca.

Una dintre modificarile aduse Codului Muncii este referitoare la incetarea de drept a contractului de munca la data indeplinirii cumulative a conditiilor pentru pensionare. Si anume, cu caracter exceptional, salariata care opteaza in scris pentru continuarea activitatii la locul de munca, in termen de 60 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor pentru pensionare, are posibilitatea executarii contractului individual de munca, in conditii identice cu barbatul, respectiv pana la implinirea varstei de 65 de ani.

Printr-o alta modificare adusa aceluiasi act normativ se stabileste ca prin hotarare a Guvernului salariul de baza minim brut pe tara poate fi diferentiat pe criteriile nivelului de studii si al vechimii in munca.

In ceea ce priveste ucenicia la locul de munca, este introdusa o noua durata a contractului de ucenicie, care nu poate fi mai mica decat 6 luni. Este cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea unei calificari de nivel 1, insemnand: cunostinte generale de baza, aptitudini de baza necesare pentru a executa sarcini simple si munca sau studiul sub supraveghere directa intr-un context structurat.

ORDIN Nr. 2.004 din 9 august 2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului si contractului de internship, precum si al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajarii

Acest ordin aproba modelele-cadru ale documentelor necesare in vederea derularii activitatii de internship: certificatul de internship, contractul de internship si cererea pentru solicitarea primei de promovare a angajarii.

Modelul de contract de internship propus de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale cuprinde informatii referitoare la: partile contractului, durata, locul de munca, remuneratia internului, atributiile internului, drepturile specifice legate de sanatatea si securitatea in munca, drepturile si indatoririle generale ale partilor si instanta competenta pentru solutionarea conflictelor.

Legat de certificatul de internship, acesta trebuie obligatoriu dat internului la finalizarea programului de internship, in termen de cinci zile de la comunicarea referatului de evaluare finala.

Ordinul intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial.