Declaratia 394 – neconcordante

Formularul 394 a fost modificat si completat incepand cu data de 1 iulie 2016, scopul acestei modificari a fost extinderea ariei de informatii cuprinse in aceasta declaratie de la operatiunile intre persoanele inregistrate in scopuri de TVA la toate operatiunile efectuate pe teritoriul national.

Repartizarea de dividende in timpul anului

A fost modificata legislatia care reglementeaza distribuirea de dividende asociatilor sau actionarilor unei societati comerciale de la 1 iulie 2018 si prin modificarile aduse Legii contabilitatii si Legii societatilor comerciale, dividendele se pot repartiza si in cursul exercitiului financiar.