Declaratia 394 – neconcordante

Formularul 394 a fost modificat si completat incepand cu data de 1 iulie 2016, scopul acestei modificari a fost extinderea ariei de informatii cuprinse in aceasta declaratie de la operatiunile intre persoanele inregistrate in scopuri de TVA la toate operatiunile efectuate pe teritoriul national.

ORDIN Nr. 3.659 din 26 noiembrie 2018 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare unitara a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) si alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Prezentul ordin aduce precizari suplimentare cu privire la serviciile de alimentatie care beneficiaza de cota redusa de TVA de 5%. In acest sens sunt aduse o serie de exemple concrete, care sa ajute la delimitarea in mod clar a activitatilor de alimentatie efectuate de agentii economici: livrari de alimente, pentru care se aplica cota de TVA de 9% si prestari de servicii de restaurant sau catering, pentru care se aplica cota de TVA de 5%.

Pentru o incadrare corecta din punct de vedere al cotei de TVA, trebuie efectuata o examinare a intregii operatiuni, pentru identificarea elementelor de prestari servicii si preponderenta acestora. Astfel, daca o persoana impozabila se limiteaza doar la livrarea unor feluri de mancare la o locatie precizata de client sau operatiunea de livrare a felurilor de mancare este elementul predominant, cota de TVA aplicabila va fi de 9%.

Totodata, pentru incadrarea operatiunii nu au relevanta: codul CAEN atribuit activitatii persoanei impozabile, complexitatea prepararii mancarii, transportul alimentelor, ambalarea alimentelor sau prezentarea alimentelor la raft. In situatia persoanelor impozabile care ofera clientilor atat servicii de restaurant, cat si livrari de alimente “la pachet”, pentru calificarea operatiunii drept livrare de alimente sau prestare de servicii de restaurant, este definitorie optiunea clientului la momentul efectuarii comenzii.

HOTARAREA Nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

In conformitate cu Hotararea de Guvern 937 din 7 decembrie 2018, incepand cu data de 1 ianuarie 2019:

– salariul minim brut pe economie creste de la 1.900 lei la 2.080 lei pe luna, pentru un program complet de lucru;

– salariul minim brut va fi de 2.350 lei pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an. Un angajat cu studii superioare nu va fi incadrat neaparat cu un salariu de 2.350 lei, pentru stabilirea acestui salariu se va analiza functia pe care este incadrat si daca are cel putin un an vechime cu studii superioare.

Toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se determina utilizand nivelul salariului de baza minim brut de 2.080 lei.