ORDIN Nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile

Acest Ordin modifica si completeaza Reglementarile contabile nationale, Reglementarile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.

Modificarile aduse Reglementarilor nationale aprobate prin Ordin 1802/2014 sunt urmatoarele:

-introducerea unei noi categorii de societati care aplica prezentele reglementari; acestea sunt societatile europene cu sediul social in Romania care pot fi si de tip holding;

-incadrarea metodei de amortizare la estimari contabile, alegerea metodei de amortizare fiind un exemplu de politica contabila pana la aceasta modificare;

– includerea in raportul administratorilor a unei declaratii nefinanciare la entitatile care la data bilantului depasesc numarul mediu de 500 de salariati.

Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu anumite exceptii care se aplica incepand cu situatiile financiare ale anului 2018.

LEGE Nr. 247 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania

Prezenta Lege modifica printre altele cuantumul salarial in unele cazuri de prelungire a dreptului de sedere temporara in Romania in scop de detasare. In forma actuala a legii, strainilor intrati in Romania in scopul detasarii li se prelungeste dreptul de sedere temporara de la data depunerii cererii, daca prezinta dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, in loc de castigul salarial mediu brut.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 96 din 9 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Prin prezenta ordonanta de urgenta se modifica si se completeaza Codul Muncii si Legea privind ucenicia la locul de munca.

Una dintre modificarile aduse Codului Muncii este referitoare la incetarea de drept a contractului de munca la data indeplinirii cumulative a conditiilor pentru pensionare. Si anume, cu caracter exceptional, salariata care opteaza in scris pentru continuarea activitatii la locul de munca, in termen de 60 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor pentru pensionare, are posibilitatea executarii contractului individual de munca, in conditii identice cu barbatul, respectiv pana la implinirea varstei de 65 de ani.

Printr-o alta modificare adusa aceluiasi act normativ se stabileste ca prin hotarare a Guvernului salariul de baza minim brut pe tara poate fi diferentiat pe criteriile nivelului de studii si al vechimii in munca.

In ceea ce priveste ucenicia la locul de munca, este introdusa o noua durata a contractului de ucenicie, care nu poate fi mai mica decat 6 luni. Este cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea unei calificari de nivel 1, insemnand: cunostinte generale de baza, aptitudini de baza necesare pentru a executa sarcini simple si munca sau studiul sub supraveghere directa intr-un context structurat.

ORDIN Nr. 2.004 din 9 august 2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului si contractului de internship, precum si al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajarii

Acest ordin aproba modelele-cadru ale documentelor necesare in vederea derularii activitatii de internship: certificatul de internship, contractul de internship si cererea pentru solicitarea primei de promovare a angajarii.

Modelul de contract de internship propus de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale cuprinde informatii referitoare la: partile contractului, durata, locul de munca, remuneratia internului, atributiile internului, drepturile specifice legate de sanatatea si securitatea in munca, drepturile si indatoririle generale ale partilor si instanta competenta pentru solutionarea conflictelor.

Legat de certificatul de internship, acesta trebuie obligatoriu dat internului la finalizarea programului de internship, in termen de cinci zile de la comunicarea referatului de evaluare finala.

Ordinul intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial.

ORDIN Nr. 2.346 din 24 septembrie 2018 pentru aprobarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI

Prin acest ordin se aproba noile instructiuni cu privire la accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile.

Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui, iar la aceasta data Ordinul 26/2011 se abroga.

ORDIN Nr. 1.183 din 10 octombrie 2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si gestionare a Declaratiei privind activitatea desfasurata de catre agentiile de turism organizatoare

Prezentul ordin aproba formularul „Declaratie privind activitatea desfasurata de catre agentiile de turism organizatoare” pe care agentiile de turism care vand pachete de servicii de calatorie si servicii de calatorie asociate vor fi obligate sa o completeze incepand cu luna ianuarie 2019.

Declaratia privind activitatea desfasurata de catre agentiile de turism organizatoare poate fi completata daca se acceseaza platforma https://edirect.e-guvernare.ro.

Pentru depunerea declaratiei, operatorul economic trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.