Registrul electronic de evidenta a contractelor de internship

Registrul infiintat si gestionat de ANOFM tine evidenta tuturor contractelor de internship, organizatiile-gazda (persoane juridice la care internii desfasoara activitati specifice, in baza contractelor de internship) avand obligatia inregistrarii in acest portal a tuturor contractelor de internship incheiate.

Accesul la registrul electronic se face pe baza de parola proprie, utilizata cu titlu gratuit. Neinregistrarea contractelor de internship in registrul de evidenta electronic si netransmiterea datelor si informatiilor din contractul de internship constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 la 4.000 lei.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative

Prin prezenta ordonanta se aduc completari/modificari importante actualei Legi a insolventei 85/2014. Astfel:

– titularul unei creante curente, ce a fost recunoscuta de catre administratorul judiciar ori cu privire la care acesta a omis sa se pronunte in termen de 10 zile de la depunerea cererii de plata, poate solicita deschiderea procedurii de faliment al debitorului, cu anumite conditii;

– in perioada de reorganizare judiciara, daca debitorul nu se conformeaza planului/ se acumuleaza noi datorii catre creditorii din cadrul procedurii de insolventa, oricare dintre creditori/administratorul judiciar poate solicita oricand judecatorului-sindic sa dispuna intrarea in faliment a debitorului.

ORDIN Nr. 2.323 din 19 septembrie 2018 pentru aprobarea termenului de emitere si transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contributiilor de asigurari sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 si 2017

Prin prezentul ordin, data de 30 octombrie 2018 reprezinta termenul limita pana la care se emit si se transmit deciziile de impunere pentru obligatiile anuale de plata a CAS datorate de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016 si 2017.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 89 din 4 octombrie 2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Printre noutatile semnificative aduse de prezenta ordonanta de urgenta se numara urmatoarele:

– reducerea cotei de TVA la 5% incepand cu 1 noiembrie 2018 pentru urmatoarele categorii: cazarea in sectorul hotelier/sectoare cu functie similara, serviciile de restaurant si de catering si utilizarea unor facilitati sportive;

– in cazul persoanelor fizice, termenul de plata pentru sumele stabilite prin decizii de impunere anuala (emise si comunicate dupa data de 9 octombrie 2018) este 30 iunie 2019, pentru: impozitul pe veniturile realizate in anul 2017,  CAS pentru perioada 2016 – 2017 si CASS pentru perioada 2014 – 2017.

Pentru plata integrala cu anticipatie, pana la data de 15 decembrie 2018, se acorda o bonificatie de 10%.