Formularele: F4103, F4105 si C801

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 4156/28.12.2017/Anexa 2D/Anexa 2E, pe site-ul ANAF au fost publicate in datele de 31.07.2018, respectiv 07.08.2018, formularele F4103 si F4105. Acestea se completeaza/transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in urmatoarele situatii:

– Formularul F4103 care se completeaza ori de cate ori este cazul de catre distribuitorul autorizat pentru a transmite informatii privind schimbari ale starii sau situatiei aparatelor de marcat electronice fiscale.

– Formularul F4105 Notificare privind situatia aparatului de marcat electronic fiscal, se completeaza pentru: schimbarea locului de utilizare a aparatului, furtul/disparitia/distrugerea/instrainarea aparatului, inchiderea punctului de lucru, incetarea activitatii.

Totodata, ANAF a creat posibilitatea operatorilor economici de a depune prin intremediul SPV documentele necesare atribuirii numarului de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale: Formularul C801 si pot primi „Certificatul de atribuire a numarului unic de identificare a AMEF”.

ORDIN Nr. 1.760 din 9 iulie 2018 privind Procedura de restituire a impozitului pe venit retinut la sursa de catre platitorul de venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat

Obiectul prezentei proceduri de restituire il constituie impozitul pe venit retinut la sursa de platitorul de venit, contribuabilului rezident, in cuantum mai mare decat cel legal datorat, in cazul in care platitorul de venit se afla in urmatoarele situatii: este radiat din registrele in care a fost inregistrat, potrivit legii, ori acesta este decedat sau declarat disparut ori decedat prin hotarare a unei instante judecatoresti, dupa caz; exista si nu se afla in procedura insolventei sau se afla in procedura insolventei potrivit Legii nr. 85/2014.

Comunicat de presa cu privire la comunicarea intre MFP-ANAF si contribuabili incepand cu 01.01.2019

Pe site-ul ANAF a fost publicat un comunicat de presa conform caruia, incepand cu data de 01.01.2019, comunicarea intre MFP-ANAF si contribuabili se va realiza exclusiv online. In acest sens, sediile ANAF au fost dotate cu calculatoare, care au fost puse la dispozitia contribuabililor, putand fi utilizate in sistem self service. La cerere, contribuabilii vor fi indrumati direct de catre inspectorii fiscali in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale.

Lista sediilor in care este disponibil acest nou serviciu pentru contribuabili poate fi accesata la urmatorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/listeselfservice.htm

De asemenea, inspectorii fiscali vor sprijini contribuabilii pentru familiarizarea cu orice serviciu online pus la dispozitie de ANAF: inscrierea in Spatiul Privat Virtual, depunerea de declaratii, consultarea ghidurilor si informatiilor existente pe site-ul ANAF.

LEGE Nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare

Prezentul act normativ reglementeaza modul de acordare in beneficiul angajatilor a biletelor de valoare, incepand cu data de 1 ianuarie 2019. Astfel, in sensul prezentei legi, biletele de valoare care care pot fi acordate sunt: tichetele de masa, tichetele cadou, tichetele de cresa, tichetele culturale si voucherele de vacanta. Biletele de valoare se emit numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite unitati emitente.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, tichetele de masa, tichetele cadou, tichetele de cresa si voucherele de vacanta emise anterior sunt si raman valabile pana la expirarea datei de valabilitate inscrise pe acestea.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 71 din 17 iulie 2018 privind prorogarea termenului de administrare, de catre organele fiscale de la nivel judetean si al municipiului Bucuresti, a obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

Prin aceasta ordonanta se proroga termenul de administrare de catre organele fiscale de la nivel judetean si municipiului Bucuresti a obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018.

LEGE Nr. 191 din 19 iulie 2018 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

Potrivit acestei legi, persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si cu ridicata, precum si activitati de prestari de servicii si care realizeaza anual o cifra de afaceri mai mare de 50.000 euro (anterior plafonul a fost de 10.000 euro) in echivalent lei, au obligatia sa accepte ca mijloc de plata si cardurile de debit si/sau cardurile de credit prin intermediul unui terminal POS.

ORDIN Nr. 1.825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 107 – Declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private

Prezentul ordin aproba continutul si instructiunile de completare pentru Formularul 107 – Declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/ mecenatului/ burselor private. Declaratia se va depune de catre contribuabilii care acorda sponsorizari/ mecenat/ burse private.