Ghid cu privire la inregistrarea informatiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale, precum si la emiterea certificatului de atribuire a numarului de identificare – in etapa pre-operationalizare registru

Pe site-ul ANAF a fost publicat un ghid cu privire la inregistrarea informatiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale, precum si la eliminarea certificatului de atribuire a numarului unic de identificare in etapa preoperationalizare registru. Ghidul se adreseaza distribuitorilor autorizati si unitatilor acreditate, dar si entitatilor care utilizeaza case de marcat cu jurnal tiparit si care sunt obligate sa isi schimbe casele de marcat cu cele cu jurnal electronic.

 

Proiect de Lege pentru modificarea art. 19 alin.(3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr.31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege privind posibilitatea de a opta pentru distribuirea trimestriala a dividendelor catre actionari sau asociati, nu doar dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Astfel, repartizarea profitului se va putea efectua in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile in acest scop, din care se scad orice pierderi reportate. In acest sens se vor realiza situatiile financiare interimare aprobate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor, dupa caz. Dupa aprobarea situatiilor financiare anuale sumele repartizate in cursul exercitiului financiar vor fi regularizate, iar dividendele repartizate si platite in plus se vor restitui in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale.

Proiect Lege pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, pentru modificarea si completarea OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati precum si modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990

Printre modificarile si completarile semnificative aduse de Proiectul de lege se enumera:

– raspunderea ca documentele justificative sa contina elementele minime obligatorii potrivit legii este si in sarcina persoanelor care le inregistreaza in contabilitate;

– persoanele care conduc departamentul financiar-contabil, avand functia de director economic sau contabil-sef trebuie sa aiba incheiate contracte individuale de munca cu norma intreaga. Aceste persoane cu functii de conducere pot detine fie studii universitare in stiinte economice in domeniile finante sau contabilitate sau studii universitare in stiinte economice si o calificare profesionala obtinuta conform prevederilor legale in aceste domenii;

– situatiile financiare anuale si raportarile contabile se intocmesc in cadrul compartimentului in care se conduce si se tine contabilitatea si sunt semnate de persoana care conduce compartimentul.

ORDIN Nr. 2.045 din 14 mai 2018 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finantelor a informatiilor privind platitorii de impozite si taxe inregistrati (agenti economici si institutii publice)

Prezentul ordin modifica si completeaza Ordinul nr. 1485/1999 privind publicarea pe serverul MFP a informatiilor privind platitorii de impozite si taxe, astfel:

– informatiile publicate pe serverul MFP vor fi culese din documentele depuse de platitori la unitatile Ministerului Finantelor si aflate in bazele de date centrale ale acestuia, actualizate conform normelor in vigoare. Publicarea datelor pe site-ul MFP se va face zilnic astfel incat sa reflecte modificarile aparute in baza de date cu o intarziere de cel mult 24 de ore;

– perioada de publicare/actualizare a informatiilor este de doua ori pe an, respectiv la un interval de 6 luni;

– datele raman publicate o perioada de 10 ani, dupa acest interval datele nu mai pot fi vizualizate/descarcate.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 44 din 24 mai 2018 privind unele masuri referitoare la aplicarea unor dispozitii si prelungirea unui termen prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica

In aceasta etapa Ministerul Finantelor a anuntat ca a autorizat 7 distribuitori pentru imprimante fiscale si case de marcat cu jurnal electronic. Acestea sunt: Danubius Exim, Milo Trading 2000, Excel Comp, Valmed Freemex, Zeus Service, Gip-Tronic Service 96 si Custom Production Europe.

Ordonanta de urgenta nr.44 prevede amanarea cu trei luni a aplicarii unor sanctiuni, dupa cum urmeaza:

– sanctiunea prevazuta de lege pentru nedotarea la termen a operatorilor economici cu aparate de marcat cu jurnal electronic, se aplica in cazul contribuabililor mari sau mijlocii incepand cu 1 septembrie 2018 (in loc de 1 iunie 2018), iar in cazul contribuabililor mici incepand cu 1 noiembrie 2018 (in loc de 1 august 2018);

– sanctiunea prevazuta de lege pentru comercializarea de catre distribuitorii autorizati a vechilor aparate de marcat, se aplica incepand cu 1 noiembrie 2018 (in loc de 1 august 2018).

Actul normativ mai prevede prelungirea cu trei luni, pana la data de 31 octombrie 2018, a termenului limita pana la care isi mentin valabilitatea avizele/autorizatiile privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu rola jurnal.

ORDIN Nr. 1.281 din 18 mai 2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentand contributie asiguratorie pentru munca platite de contribuabili in contul distinct si de stingere a acestora

Contributia asiguratorie pentru munca asigura in principal finantarile pentru platile din fondul de somaj, pentru concedii medicale si pentru garantarea creantelor salariale. Ordinul nr.1.281 stabileste destinatia sumelor in conturile bugetare, astfel:

– 15%- venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;

– 20%- venit la Bugetul asigurarilor pentru somaj;

– 5%- venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

– 40%- venit la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru plata concediilor medicale;

– 20%- venit la bugetul de stat.