ORDIN Nr. 1.203 din 10 mai 2018 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Principalele modificari si completari aduse de prezentul ordin au vizat adaptarea formularului 100 la schimbarile legislative existente. Astfel, au fost eliminate rubricile precum: impozitul pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice din asocierile cu persoanele, impozitul pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, acestea urmand sa se declare prin intermediul formularului 112 incepand cu luna aprilie 2018.

Formularul 112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Pe site-ul ANAF in data de 23 mai 2018 a fost actualizat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea Declaratiei 112. Principalele modificari si completari aduse de aceasta versiunea sunt in conformitate cu prevederile OMFP 1931/2018. Printre modificari amintim introducerea unei noi casete: „persoana exceptata de la plata CAS si CASS”. Aceasta caseta se completeaza in situatia contractelor individuale de munca cu norma intreaga ori cu timp partial in situatia in care veniturile realizate sunt sub nivelul salariului minim brut pe tara, iar acestea intra in categoria celor exceptate de la plata CAS si CASS la valoarea unui salariu minim brut pe tara.

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)

Incepand cu data de 25 mai 2018 intra in vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. In acest sens, societatile sunt obligate sa isi revizuiasca masurile de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Motivul adoptarii Regulamentului il reprezinta faptul ca principiile si normele referitoare la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal ar trebui, indiferent de cetatenia sau de locul de resedinta al persoanelor fizice, sa respecte dreptul la protectia datelor cu caracter personal.

Hotararea nr. 354/2018 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016

Referitor la impozitul pe profit, prin aceste Norme sunt aduse precizari in  ceea ce priveste tratamentul fiscal aplicabil in cazul cesiunilor de creante efectuate in perioada 1 ianuarie 2018- 26 martie 2018, perioada in care limitarea de 30% s-a aplicat asupra cheltuielilor cu scoaterea din gestiune a creantelor cesionate.

Pentru microintreprinderi, este precizat faptul ca o microintreprindere cu un capital social de cel putin 45.000 lei si minim 2 salariati poate aplica impozit pe profit incepand cu oricare trimestru ulterior datei de 1 aprilie 2018, daca cele doua conditii sunt indeplinite. De asemenea, au fost aduse completari cu privire la numarul de salariati, la calcul luandu-se in considerare atat contractele individuale de munca/conventiile individuale de munca, incheiate potrivit legilor speciale, precum si contractele suspendate, potrivit legii.

Declaratia Unica disponibila in spatiul virtual

Incepand de ieri, 16 mai 2018, orice persoana care realizeaza venituri din activitati economice sau alte categorii de venituri are posibilitatea sa le declare online prin intermediul formularului electronic inteligent al Declaratiei Unice disponibil in Spatiul Privat Virtual (SPV).

ORDIN Nr. 1938/4735 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistentei realizate de organul fiscal local in colaborare cu organul fiscal central in vederea completarii si/sau depunerii, precum si transmiterii declaratiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

Prezentul ordin aproba procedura de acordare a asistentei de catre organul fiscal local in colaborare cu organul fiscal central in vederea completarii si/sau depunerii, precum si transmiterii declaratiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice care consta in:

– indrumarea si asistenta cu privire la modul de completare a declaratiei unice pe suport hartie sau in forma electronica;

– indrumarea si asistenta cu privire la inregistrarea in “Spatiul privat virtual“:

– indrumarea si asistenta pentru transmiterea declaratiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

ORDIN 1931/1615/598 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Dintre modificarile si completarile semnificative reglementate de prezentul ordin, semnalam urmatoarele:

– obligatia retinerii la sursa a impozitului pe venit si a contributiilor sociale obligatorii pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri in baza contractelor sportive, a contractelor de arenda, din asocieri cu o persoana juridica contribuabil;

– optiunea distribuirii si platii lunare a sumelor privind acordarea de burse private, precum si pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitati de cult reprezentand 2% sau 3.5% din impozitul pe venit;

– introducerea unei casete noi: Caseta persoana, care se completeaza in situatia contractelor cu norma intreaga ori cu timp partial;

– termenul de depunere a declaratiei in cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, venituri realizate in baza unor contracte de activitate sportiva, arenda, din asocieri cu persoane juridice contribuabili  este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste tipuri de venituri.

Prezentele modificari se aplica incepand cu veniturile aferente lunii aprilie 2018.

ORDIN Nr. 1.155 din 27 aprilie 2018 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului (212) Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice

Prezentul act normativ modifica Ordinul 888/2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului (212) Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, eliminand din cuprinsul acestuia indicativul numeric 212 care aparea initial in denumirea formularului.