ORDIN Nr. 627 din 8 martie 2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), dupa caz, respectiv cele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Prezentul act normativ prevede obligatia ca incepand cu 1 iunie 2018- in cazul contribuabililor mari si mijlocii, respectiv 1 august 2018- in cazul contribuabililor mici, care utilizeaza aparate de marcat electronice de a transmite lunar catre ANAF, pana la data de 20 a lunii pentru luna anterioara, un formular cu anumite date mentionate in acest ordin.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Conform acestui act normativ, declaratia unica se va depune anual, pana la data de 15 martie, in principal de persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor (chirii), venituri din tranzactionarea de titluri financiare, venituri din activitati agricole (peste anumite valori) impuse la norme de venit. In anul 2018, fiind un an de tranzitie, depunerea declaratiei unice se va face pana la data de 15 iulie 2018.

LEGE Nr. 72 din 22 martie 2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Printre noutatile semnificative aduse de prezenta lege se numara urmatoarele:

–  cresterea plafonului pentru scutirea de TVA de la 220.000 lei la 300.000 lei si stabilirea unor masuri tranzitorii

– reglementarea anumitor prevederi fiscale in sfera cesiunilor de creanta, modificarea bazei de aplicare a procentului de 30% pentru determinarea cheltuielii deductibile la calculul impozitului pe profit

–  eliminare obligativitate ca serviciile medicale sub forma de abonament sa fie reglementate de legea din domeniul sanatatii.

Formularul 700 Declaratie pentru inregistrarea/ modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal

Formularul se completeaza si se transmite ori de cate ori contribuabilii/platitorii solicita, ulterior inregistrarii fiscale, inregistrarea in vectorul fiscal a unor categorii de obligatii fiscale sau modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise initial in vectorul fiscal. Declaratia nu se depune pentru modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si de plata a impozitului pe profit, de catre contribuabilii platitori de impozit pe profit si pentru efectuarea optiunii de modificare a anului fiscal.

ORDIN Nr. 565 din 28 februarie 2018 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA

Prin ordinul de fata se reglementeaza informatiile cuprinse si functionarea/actualizarea Registrului persoanelor care aplica sistemul de plata defalcata a TVA. Astfel,  se considera ca o persoana impozabila aplica sistemul de plata defalcata a TVA incepand cu ziua urmatoare celei in care a fost inscrisa in Registru.

Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA permite consultarea informatiilor pentru fiecare persoana in parte, identificata prin codul de inregistrare in scopuri de TVA, la solicitarea oricarei persoane interesate, pe pagina de internet www.anaf.ro/Informatii publice/Informatii privind agentii economici.

 

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 8 din 22 februarie 2018 privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii

Actul normativ prezentat coreleaza prevederile cuprinse in actele normative care reglementeaza beneficiile de asistenta sociala cu modificarile aduse Codului Fiscal prin OUG 79/2017. Totodata aduce modificari importante cu privire la modul de acordare, calculul si plata indemnizatiei pentru concedii medicale, stagiul minim de asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate necesar pentru a beneficia de concediile si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate si modul de calcul a CAS pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

PROIECT de Lege privind reglementarea activitatii de tele-munca din 09 iunie 2017

Proiectul de lege privind munca la domiciliu, telemunca, a fost aprobata de Camera Deputatilor. Prin prezenta lege se permite oricarui angajat care lucreaza pe calculator sa poata sa faca acest lucru si de acasa, cu conditia ca acest lucru sa fie prevazut in contractul individual de munca foarte clar, precum si programul de munca, zilele si intervalul orar in care angajatul va lucra de acasa.

PROIECT pentru un nou mecanism pentru plata impozitului pe venit, a CAS si a CASS pentru contribuabilii persoane fizice

Obiectivele urmarite prin acest nou mecanism de declarare sunt:

– simplificarea obligatiilor declarative, prin depunerea unei singure declaratii

– un singur termen de plata, la 31 martie anul urmator celui in care se realizeaza veniturile

– posibilitatea de a efectua plati pentru impozitul pe venit la venitul estimat pentru anul curent

– evaluarea  pentru incadrarea ca platitor CAS si CASS se face in functie de venitul estimat pentru anul curent

– posibilitatea de rectificare a declaratiei pana la termenul de plata.

De asemenea, prin acest nou mecanism se urmareste comasarea celor 7 declaratii existente (formularele 200, 201, 220, 221, 600, 604, 605) intr-o declaratie unica.

ORDIN Nr. 70 din 23 ianuarie 2018 privind modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

Potrivit acestui ordin, declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu in forma editata pe suport hartie se depune/ se comunica cu confirmare de primire, iar declaratia in format electronic se transmite in format electronic, dupa ce contribuabilul si-a dat acordul cu privire la comunicarea datelor printr-o retea de comunicatii electronice. Contribuabilii/platitorii care transmit declaratiile privind obligatiile la Fondul pentru mediu in format electronic se inregistreaza la Administratia Fondului pentru Mediu.

ORDIN Nr. 194 din 22 ianuarie 2018 privind aprobarea schemei de ajutoare de stat si de minimis sub forma de investitii de capital de risc pentru intreprinderi mici si mijlocii in cadrul Programului operational Competitivitate

Prezentul ordin aproba schema de ajutoare de stat si de minimis sub forma de investitii de capital de risc pentru intreprinderi mici si mijlocii din cadrul Programului operational Competitivitate, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Schema are ca scop sa faciliteze accesul la finantare sub forma de capital si cvasicapital pentru intreprinderi mici si mijlocii din toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei, cu respectarea alocarii financiare dintre regiuni mai dezvoltate si regiuni mai putin dezvoltate, care este comunicata de catre furnizor si descrisa in apelul pentru expresii de interes. Masura se adreseaza intreprinderilor mici si mijlocii care solicita finantare pentru investitii in domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate in anexa nr. 1 la prezenta schema.