ORDIN 1209/999/180 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Prin prezentul ordin, ca urmare a modificarilor legislative in domeniul contributiilor sociale, a fost adaptat corespunzator modelul si continutul formularului 112. Astfel, au fost aduse modificari in ceea ce privesc cotele contributiilor sociale, eliminarea unor contributii sociale, eliminarea din cuprinsul declaratiei a persoanelor pentru care nu mai exista obligatia declararii si a platii contributiilor de asigurari sociale.

 

ORDIN Nr. 223 din 26 ianuarie 2018 pentru aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (086) Notificare privind aplicarea/renuntarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA

Luand in considerare modificarile legislative aduse la sfarsitului anului trecut, noul formular 086 contine rubrici corespunzatoare fiecarei situatii in care persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA au obligatia sa transmita organului fiscal notificari privind aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA sau renuntarea la aplicarea acestui regim.

HOTARARE Nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum si a modelului planului de remediere

Prezenta hotarare cuprinde lista contraventiilor pentru care firmele vor putea fi iertate de catre autoritati dupa prima greseala, perioada prestabilita pentru a se indrepta si a scapa de sanctiuni si modelul planului de remediere. Printre acestea se numara si nedepunerea unor declaratii fiscale.

ORDIN Nr. 1.243 din 5 februarie 2018 privind completarea unor reglementari contabile

La data intrarii in vigoare a prezentului, in planul de conturi general se introduc urmatoarele conturi contabile noi:

contul 4315 – Contributia de asigurari sociale (P), contul 4316 – Contributia de asigurari sociale de sanatate (P), contul 436 – Contributia asiguratorie pentru munca (P), contul 646 – Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca.

ORDIN Nr. 188 din 22 ianuarie 2018 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Prezentul ordin aproba modelul, continutul si instructiunile de completare pentru formularul 311. Printre modificarile importante mentionam posibilitatea depunerii formularului online si introducerea unor noi prevederi referitoare la persoanele impozabile care nu au colectat TVA in perioada in care au avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, respectiv nu au depus formularul 311.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 3 din 8 februarie 2018 privind unele masuri fiscal-bugetare

Prin prezenta ordonanta se stabileste un nou mod de calcul, declarare si plata pentru CASS in cazul angajatilor care beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe venit.

De asemenea, actul normativ prevede ca in cazul contractelor part- time, obligatia de a plati contributiile sociale la nivelul salariului minim pentru anul 2018 revine in sarcina angajatorului.