Declaratia 394 – neconcordante

Formularul 394 a fost modificat si completat incepand cu data de 1 iulie 2016, scopul acestei modificari a fost extinderea ariei de informatii cuprinse in aceasta declaratie de la operatiunile intre persoanele inregistrate in scopuri de TVA la toate operatiunile efectuate pe teritoriul national.

ORDIN Nr. 3.659 din 26 noiembrie 2018 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare unitara a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) si alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Prezentul ordin aduce precizari suplimentare cu privire la serviciile de alimentatie care beneficiaza de cota redusa de TVA de 5%. In acest sens sunt aduse o serie de exemple concrete, care sa ajute la delimitarea in mod clar a activitatilor de alimentatie efectuate de agentii economici: livrari de alimente, pentru care se aplica cota de TVA de 9% si prestari de servicii de restaurant sau catering, pentru care se aplica cota de TVA de 5%.

Pentru o incadrare corecta din punct de vedere al cotei de TVA, trebuie efectuata o examinare a intregii operatiuni, pentru identificarea elementelor de prestari servicii si preponderenta acestora. Astfel, daca o persoana impozabila se limiteaza doar la livrarea unor feluri de mancare la o locatie precizata de client sau operatiunea de livrare a felurilor de mancare este elementul predominant, cota de TVA aplicabila va fi de 9%.

Totodata, pentru incadrarea operatiunii nu au relevanta: codul CAEN atribuit activitatii persoanei impozabile, complexitatea prepararii mancarii, transportul alimentelor, ambalarea alimentelor sau prezentarea alimentelor la raft. In situatia persoanelor impozabile care ofera clientilor atat servicii de restaurant, cat si livrari de alimente “la pachet”, pentru calificarea operatiunii drept livrare de alimente sau prestare de servicii de restaurant, este definitorie optiunea clientului la momentul efectuarii comenzii.

HOTARAREA Nr. 937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

In conformitate cu Hotararea de Guvern 937 din 7 decembrie 2018, incepand cu data de 1 ianuarie 2019:

– salariul minim brut pe economie creste de la 1.900 lei la 2.080 lei pe luna, pentru un program complet de lucru;

– salariul minim brut va fi de 2.350 lei pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an. Un angajat cu studii superioare nu va fi incadrat neaparat cu un salariu de 2.350 lei, pentru stabilirea acestui salariu se va analiza functia pe care este incadrat si daca are cel putin un an vechime cu studii superioare.

Toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se determina utilizand nivelul salariului de baza minim brut de 2.080 lei.

ORDIN Nr. 3.456 din 1 noiembrie 2018 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile

Acest Ordin modifica si completeaza Reglementarile contabile nationale, Reglementarile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.

Modificarile aduse Reglementarilor nationale aprobate prin Ordin 1802/2014 sunt urmatoarele:

-introducerea unei noi categorii de societati care aplica prezentele reglementari; acestea sunt societatile europene cu sediul social in Romania care pot fi si de tip holding;

-incadrarea metodei de amortizare la estimari contabile, alegerea metodei de amortizare fiind un exemplu de politica contabila pana la aceasta modificare;

– includerea in raportul administratorilor a unei declaratii nefinanciare la entitatile care la data bilantului depasesc numarul mediu de 500 de salariati.

Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu anumite exceptii care se aplica incepand cu situatiile financiare ale anului 2018.

LEGE Nr. 247 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania

Prezenta Lege modifica printre altele cuantumul salarial in unele cazuri de prelungire a dreptului de sedere temporara in Romania in scop de detasare. In forma actuala a legii, strainilor intrati in Romania in scopul detasarii li se prelungeste dreptul de sedere temporara de la data depunerii cererii, daca prezinta dovada detinerii mijloacelor de intretinere cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, in loc de castigul salarial mediu brut.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 96 din 9 noiembrie 2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Prin prezenta ordonanta de urgenta se modifica si se completeaza Codul Muncii si Legea privind ucenicia la locul de munca.

Una dintre modificarile aduse Codului Muncii este referitoare la incetarea de drept a contractului de munca la data indeplinirii cumulative a conditiilor pentru pensionare. Si anume, cu caracter exceptional, salariata care opteaza in scris pentru continuarea activitatii la locul de munca, in termen de 60 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor pentru pensionare, are posibilitatea executarii contractului individual de munca, in conditii identice cu barbatul, respectiv pana la implinirea varstei de 65 de ani.

Printr-o alta modificare adusa aceluiasi act normativ se stabileste ca prin hotarare a Guvernului salariul de baza minim brut pe tara poate fi diferentiat pe criteriile nivelului de studii si al vechimii in munca.

In ceea ce priveste ucenicia la locul de munca, este introdusa o noua durata a contractului de ucenicie, care nu poate fi mai mica decat 6 luni. Este cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea unei calificari de nivel 1, insemnand: cunostinte generale de baza, aptitudini de baza necesare pentru a executa sarcini simple si munca sau studiul sub supraveghere directa intr-un context structurat.

ORDIN Nr. 2.004 din 9 august 2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului si contractului de internship, precum si al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajarii

Acest ordin aproba modelele-cadru ale documentelor necesare in vederea derularii activitatii de internship: certificatul de internship, contractul de internship si cererea pentru solicitarea primei de promovare a angajarii.

Modelul de contract de internship propus de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale cuprinde informatii referitoare la: partile contractului, durata, locul de munca, remuneratia internului, atributiile internului, drepturile specifice legate de sanatatea si securitatea in munca, drepturile si indatoririle generale ale partilor si instanta competenta pentru solutionarea conflictelor.

Legat de certificatul de internship, acesta trebuie obligatoriu dat internului la finalizarea programului de internship, in termen de cinci zile de la comunicarea referatului de evaluare finala.

Ordinul intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial.

ORDIN Nr. 2.346 din 24 septembrie 2018 pentru aprobarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI

Prin acest ordin se aproba noile instructiuni cu privire la accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile.

Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui, iar la aceasta data Ordinul 26/2011 se abroga.