ORDIN Nr. 2.998 din 15 noiembrie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de plata multiplu electronic (OPME)

Prin intermediul prezentului ordin se modifica si completeaza normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului si a ordinului de plata multiplu electronic (OPME), care va fi un instrument de plata pentru efectuarea de plati de la Trezoreria Statului. OPME se utilizeaza de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, pentru efectuarea de plati din contul de TVA deschis la unitatile Trezoreriei Statului, numai in conturi ale caror coduri IBAN contin sirul de caractere «TVA».

ORDIN Nr. 3.309 din 20 noiembrie 2017 privind modificarea anexei nr. 6 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal

Prezentul ordin modifica formularul (050) “Cerere de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului” si instructiunile de completare, precizand situatiile in care contribuabilii au obligatia depunerii acestui formular.

Cererea de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului se completeaza si se depune de catre contribuabilii care solicita inregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, cu exceptia cazului in care contribuabilii isi modifica domiciliul sau sediul social care reprezinta si domiciliul fiscal.

ORDIN Nr. 3.391 din 27 noiembrie 2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 108 “Declaratie privind impozitul pe reprezentanta”

Prezentul ordin a aprobat modelul si continutul formularului 108 “Declaratie privind impozitul pe reprezentanta” care se va depune la organul fiscal central competent incepand cu 1 ianuarie 2018 pentru declararea obligatiilor fiscale aferente anului 2018, respectiv in termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost infiintata sau desfiintata, dupa caz.

ORDIN Nr. 3.501 din 5 decembrie 2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 558/2016

Prezentul ordin aduce modificari procedurii existente de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante. Astfel, sunt detaliate obligatiile fiscale care nu sunt considerate restante:

– obligatiile fiscale pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, potrivit legii;

– obligatiile fiscale stabilite in acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

– obligatiile fiscale cu termene de plata viitoare stabilite in planul de reorganizare judiciara aprobat in conditiile legii;

– obligatiile fiscale care nu se sting potrivit art. 266 alin. (9) din Codul de procedura fiscala;

– creantele fiscale inscrise in titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata in rate potrivit art. 253 din Codul de procedura fiscala.

In situatia in care suma obligatiilor fiscale datorate de debitor este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit pentru care exista cerere in curs de solutionare nu se considera ca un debitor inregistreaza obligatii fiscale restante.

Daca exista neconcordante intre evidenta debitorilor si sumele cuprinse in notificari, debitorii au dreptul sa se prezinte la organul fiscal central, in termen de 5 zile de la data comunicarii notificarii, in vederea punerii de acord asupra acestora. In caz contrar, obligatiile fiscale restante se publica pe pagina de internet proprie a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, asa cum au fost mentionate in notificare sau cele ramase nestinse din acestea la data publicarii, dupa caz.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 95 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Prezenta ordonanta de urgenta aduce clarificari importante cu privire la:

– stabilirea stagiului de cotizare incepand cu 01.01.2018;

– indemnizatia de somaj incepand cu 01.01.2018, data la care intra in vigoare dispozitiile Codului Fiscal modificat prin care au fost eliminate contributiile de asigurari pentru somaj datorate de angajator si angajat;

– sumele cuvenite pentru masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru a caror acordare se prevede incheierea de conventii cu agentiile de ocupare a fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti incepand cu anul 2018.

Comunicat: Angajatorii vor putea transmite orice modificare a salariului de baza brut in Revisal pana la 31 martie 2018, in contextul mutarii CAS si CASS la angajat

Guvernul a aprobat in sedinta din data de 14.12.2017 proiectul de Hotarare privind registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), care precizeaza, ca exceptie, in contextul mutarii CAS si CASS la salariat, faptul ca angajatorii vor putea transmite pana la data de 31 martie 2018, orice modificare a salariului de baza lunar brut, a indemnizatiilor, sporurilor, precum si ale altor adaosuri, care se produce de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului si pana la 31 martie 2018.

Comunicat: Vectorul fiscal pentru angajatori este modificat conform Codului Fiscal

Modificarile aduse Codului fiscal determina adaptarea si completarea obligatiilor declarative care formeaza vectorul fiscal si, in consecinta, ajustarea corespunzatoare a informatiilor din declaratiile de inregistrare fiscala a contribuabililor, precum si din instructiunile de completare a acestora.

Ca urmare, incepand cu data de 01.01.2018, toate persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora ar trebui sa depuna declaratia de mentiuni, in termen de 15 zile, in vederea inscrierii, in vectorul fiscal a contributiei asiguratorie pentru munca.

Pentru a veni in sprijinul contribuabililor si pentru a evita aglomeratia la ghiseele administratiilor fiscale centrale, avand in vedere termenul scurt de depunere a declaratiei de mentiuni, printr-un proiect de ordin se propune ca modificarea vectorului fiscal pentru categoria de contribuabili mai sus mentionata sa fie realizata de catre organele fiscale centrale competente, prin inscrierea contributiei asiguratorie pentru munca.