ORDIN Nr. 2.827 din 30 octombrie 2017 privind completarea unor reglementari contabile

Prin intermediul prezentului ordin, Ministerul Finantelor Publice aduce modificarile necesare introducerii in Planul de conturi general, a unor conturi noi pentru evidenta operatiunilor din conturile speciale de TVA, atat pentru operatiunile in lei cat si pentru cele in valuta: conturile 5126 “Conturi la banci in lei – TVA defalcat (A)” si 5127 “Conturi la banci in valuta – TVA defalcat (A) care se utilizeaza pentru inregistrarea operatiunilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Principalele modificari legislative avute in vedere de prezenta ordonanta de urgenta, cu impact incepand cu luna ianuarie 2018 sunt:

– modificarea cotei impozitului pe venit de la 16% cat este in prezent la 10%;

– reducerea contributiilor sociale si transferul sarcinii fiscale a obligatiilor privind contributiile sociale obligatorii datorate de angajator la angajat in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor;

– introducerea contributiei asiguratorie pentru munca datorata de angajatori in cota de 2.25%;

– cresterea plafonului pentru incadrarea unui agent economic in categoria microintreprinderilor de la 500.000 euro la 1.000.000 euro si eliminarea conditiei privind realizarea de venituri din consultanta si management;

– introducerea regulii generale antiabuz;

– introducerea regulilor privind societatile straine controlate.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative

Prezenta ordonanta de urgenta  aduce modificarile necesare in vederea aplicarii ultimelor prevederi aduse Codului Fiscal de OUG 79/2017. Astfel:

– incepand cu data de 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile legii privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 10% si este de 1.100 lei;

– nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari in perioada 1 iulie-31 decembrie 2018 va fi de 640 lei;

– incepand cu data de 1 ianuarie 2018 cota de contributie la fondul de pensii administrate privat (Pilonul II) este de 3,75%, redusa de la 5,1%;

– modificarea modului de calcul pentru plafonul minim reprezentand indemnizatia de crestere a copilului;

– obligativitatea initierii negocierii colective in toate unitatile, indiferent de numarul de angajati.

HOTARARE Nr. 804 din 8 noiembrie 2017 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003

Prin prezentul act normativ se introduc cerinte tehnice noi pentru casele de marcat electronice si elemente noi in bonul fiscal, care vor deveni obligatorii incepand cu anul 2018. Dintre modificari, cele mai importante sunt:

– aparatul de marcat electronic trebuie sa contina un modul fiscal propriu;

– termenul de valabilitate a autorizatiei de distributie a aparatelor a fost marit de la 3 la 5 ani;

– bonul fiscal va avea ca elemente obligatorii si codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului, unitatea de masura si modalitatea de plata.

ORDIN Nr. 2.932 din 10 octombrie 2017 privind completarea unor acte normative in domeniul administrarii si monitorizarii contribuabililor mari si mijlocii

Recentul ordin aduce completari actelor normative in vederea punerii in aplicare a sistemului de TVA defalcata. Completarile se refera la procedura de plata a obligatiilor fiscale, prin deschiderea de noi conturi in scopul gestionarii sumelor stabilite de Ordonanta 23/2017 la unitatile Trezoreriei Statului.

ORDIN Nr. 2.950 din 13 octombrie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, emise si tiparite prin intermediul Unitatii de imprimare rapida

Prezentul ordin aproba modificarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, emise si tiparite prin intermediul Unitatii de imprimare rapida.

ORDIN Nr. 2.800 din 20 octombrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, in cazul contribuabililor care opteaza pentru plata defalcata a TVA, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Prin intermediul prezentului ordin se aduc precizarile necesare cu privire la procedura de anulare a penalitatilor de intarziere aferente TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, in cazul societatilor care opteaza pentru plata defalcata a TVA in perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017, prin depunerea unei notificari la organul fiscal competent. Astfel, in baza notificarii privind optiunea de plata defalcata a TVA, organul fiscal comunica din oficiu contribuabilului decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 2 la prezentul ordin si institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani debitorului – adresa de sistare temporara, totala sau partiala, a executarii silite prin poprire.

Anularea acestor penalitati de intarziere, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, se efectueaza tot din oficiu, in baza notificarii depuse in perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, in urma unei analize efectuate de organul fiscal competent in perioada 1 ianuarie 2018 – 31 ianuarie 2018, cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 24 din ordonanta 23/2017. In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile, amanarea la plata isi pierde valabilitatea si contribuabilul primeste in acest sens o decizie de repunere a penalitatilor de intarziere amanate la plata, aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA.

PROIECT ORDONANTA DE URGENTA din 26 octombrie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Principalele prevederi legislative vizate de prezentul proiect de ordonanta de urgenta au in vedere, incepand cu anul 2018, urmatoarele modificari:

– reducerea impozitului pe venit de la 16% cat este in prezent la 10%;

– reducerea contributiilor sociale si trecerea acestora de la angajatori la angajati;

– introducerea contributiei asiguratorie pentru munca;

– cresterea deducerilor personale pentru cei cu salarii mici;

– cresterea plafonului pentru incadrarea unui agent economic in categoria microintreprinderilor de la 500.000 euro la 1.000.000 euro;

– introducerea regulii generale antiabuz;

– introducerea regulilor privind societatile straine controlate.