DECIZIA de punere in aplicare (UE) 2017/1855 a Consiliului din 10 octombrie 2017 de autorizare a Romaniei sa aplice o masura speciala de derogare de la art. 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA

In conformitate cu Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/1855 din 10 octombrie 2017 adoptata la nivelul Consiliului Uniunii Europene, Romania este autorizata incepand cu data de 1 ianuarie 2018 si pana la 31 decembrie 2020 sa acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a caror cifra de afaceri anuala nu depaseste echivalentul in moneda nationala a 88.500 EUR la cursul de schimb din ziua aderarii (300.000 lei). Aceasta decizie urmeaza sa fie aprobata si de Guvern si publicata in Monitorul Oficial.

ORDIN Nr. 2.853 din 29 septembrie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care opteaza pentru aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA (Split TVA) in perioada octombrie – 31 decembrie 2017, o pot face prin intermediul Formularului 086 –„Notificare privind optiunea de aplicare a mecanismului de plata defalcata a TVA” pus la dispozitie de ANAF.

ORDIN Nr. 2.853 din 29 septembrie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Prezentul act normativ aduce clarificari in ceea ce priveste procedura de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal a persoanelor fizice si a contribuabililor supusi inregistrarii in registrul comertului, in cazul in care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 68 din 5 octombrie 2017 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

Prezenta ordonanta de urgenta aduce clarificari cadrului legal deja existent cu privire la procedura de restituire a taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule. Dintre completarile aduse de prezentul act normativ mentionam situatia in care contribubilul nu anexeaza documentul doveditor al platii si situatia in care autovehiculul pentru care s-a achitat taxa nu a fost inmatriculat, si care pot conduce la blocarea aplicarii acestuia pentru aceste cazuri.

ORDIN Nr. 2.899 din 4 octombrie 2017 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

Avand in vedere recentele modificari aduse de Legea nr.177/2017 privind aprobarea OUG nr.3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu privire la situatiile de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA de catre organele oficiale a persoanelor impozabile, societati comerciale care prezinta risc fiscal ridicat (art.316 alin.(11) lit. h) din Codul fiscal), era necesara corelarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si modelul si continutul unor formulare utilizate in acest sens. In cuprinsul procedurii, inainte de modificare, cat si in continutul formularelor de decizii aprobate prin Ordinul 2012/2016 era utilizata sintagma “persoana impozabila, societate cu sediul activitatii economice in Romania, nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica”, care a fost actualizata cu noile prevederi legislative.

ORDIN Nr. 2.927 din 10 octombrie 2017 privind procedura si conditiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA

Din cuprinsul prezentei proceduri de transfer a sumelor din contul de TVA amintim: formularul (310) „Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA” ce va fi depusa la ANAF insotita de documente justificative, termenul de depunere al acesteia, modul de transmitere, instructiuni de completare si situatiile in care se face verificarea de catre organul fiscal.

Prevederile prezentului ordin se aplica pentru cererile depuse de contribuabil, in temeiul art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, incepand cu data de 1 octombrie 2017.

ORDIN Nr. 2.935 din 11 octombrie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Prezentul ordin aproba modelul, continutul si instructiunile de completare pentru Formularul (100) „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” si Formularul (710) „Declaratie rectificativa”. Printre aspectele importante mentionam introducerea urmatorului text in ambele formulare: “In situatia indeplinirii de catre succesorii persoanelor/entitatilor care si-au incetat existenta a obligatiilor fiscale aferente perioadei in care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifeaza rubrica „Declaratie depusa potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala” si se completeaza codul de identificare fiscala al succesorului.

Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile aferente lunii septembrie 2017, cu termen de declarare pana la data de 25 octombrie 2017, inclusiv.

ORDIN Nr. 2.768 din 13 octombrie 2017 pentru aprobarea Precizarilor privind formatul, schema XSD si elementele extraselor de cont in format electronic emise de unitatile Trezoreriei Statului

Prezentul ordin aduce precizarile necesare cu privire la formatul, schema XSD si elementele extraselor de cont în format electronic emise de unitatile Trezoreriei Statului din 13.10.2017.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, modelul extrasului de cont eliberat de unitatile Trezoreriei Statului pe suport hartie vor fi aceleasi cu cele ale extrasului de cont in format electronic.