ORDIN 1024/1582/934/2017 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”

Modificarile aduse de prezentul act normativ au in vedere in special:

– rectificarea declaratiei 112: completarea cu situatii noi;

– introducerea unei sectiuni noi G – „Date informative privind ajutoarele de deces acordate” in Anexa angajator;

– in anexa Asigurat se introduc doua casete noi: caseta CIS si „Persoana scutita de la plata impozitului pe venit” si se modifica casetele „Data angajare” si „Data plecare” cu „Data intrarii in categoria de salariat”, respectiv „Data iesirii din categoria de salariat”;

– se actualizeaza Nomenclatorul „Creante fiscale” si Nomenclatorul „Subventii/Scutiri/Reduceri” si se introduce Nomenclatorul „Indicativ conditii speciale”.

Prevederile acestui ordin se aplica incepand cu obligatiile declarative ale lunii octombrie 2017.

ORDIN Nr. 2.326/2855 privind stabilirea procedurii de acordare a facilitatii fiscale prevazute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In vederea acordarii scutirii de la plata impozitului pe venit a persoanelor fizice care realizeza venituri din salarii si asimilate salariilor in urma desfasurarii de activitati de cercetare-dezvoltare si inovare in Romania, este necesar sa fie indeplinite cumulativ anumite conditii mentionate in ordin. In vederea incadrari unui proiect pentru acordarea scutirii, acesta trebuie sa contina urmatoarele elemente definitorii: scop, domeniu de cercetare-dezvoltare si inovare, obiective, perioada de desfasurare, tipul sursei de finantare-buget, caracter de noutate si/sau inovativ, indicatori de rezultat-rezultate cuantificabile. Documentele justificative in baza carora persoanele fizice se califica la scutirea de la plata impozitului pe venit sunt urmatoarele: documentul ce contine datele de identificare a proiectului, fise de pontaj si statul de plata al proiectului.

Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu data de 5 septembrie 2017. La data intrarii in vigoare a acestui ordin se abroga OMFP nr. 2.018/2016

ORDIN Nr. 2.343 din 31 august 2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Prezentul ordin reglementeaza procedurile ce trebuie aplicate de catre angajatori si salariati, in diverse situatii, detaliate in ordin in cateva exemple, cu privire la determinarea bazei de calcul pentru contributia angajatorului la asigurarile sociale  aferente contractelor de munca cu timp partial.

ORDIN Nr. 2.379 din 7 septembrie 2017 pentru modificarea si completarea Precizarilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.271/2004

In prezentul ordin se aduc mentiuni cu privire la structura codurilor IBAN aferente conturilor de venituri ale bugetului de stat privind plata defalcata a TVA.

In cazul in care, in perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, in instrumentele de plata primite prin sistemul electronic de plati privind plata defalcata a TVA a fost completat eronat codul IBAN al beneficiarului, se dirijeaza in sistem informatic catre codurile IBAN corespunzatoare.

Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu data de 1 octombrie 2017.

ORDIN Nr. 2.670 din 12 septembrie 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea pentru amanarea platii taxelor la import datorate in legatura cu doua sau mai multe operatiuni vamale

Prezentul ordin stabileste Normele tehnice care reglementeaza procedura de autorizare pentru amanarea platii taxelor la import datorate in legatura cu doua sau mai multe operatuni vamale. Astfel, autoritatile vamale autorizeaza amanarea platii taxelor la import, in baza unei cereri depusa de solicitantii titulari ai unei autorizatii pentru utilizarea garantiei globale. Pentru formularea cererilor, emiterea autorizatiilor si gestionarea acestora se va utiliza Sistemul central de decizii vamale, dezvoltat la nivelul Uniunii Europene si pus la dispozitia operatorilor economici si a autoritatilor vamale din statele membre de Comisia Europeana.

Prezentul ordin intra in vigoare de la data de 2 octombrie 2017.

ORDIN Nr. 2.331 din 30 august 2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

Prin intermediul prezentului act normativ se modifica formatul structurii codului de acciza cu care sunt identificati operatorii economici care efectueaza tranzactii cu produse accizabile.

Codul de acciza se va regasi in autorizatiile detinute de: antrepozitul fiscal autorizat, destinatarul inregistrat, expeditorul inregistrat, importatorul autorizat, utilizatorul final, distribuitorul autorizat, reprezentantul fiscal.

ORDIN Nr. 2.372 din 9 august 2017 pentru aprobarea modelului, continutului, precum si a instructiunilor de completare a formularului (700) “Declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal”, cod 14.13.01.10.01

Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, inregistrarea contribuabililor la autoritatea fiscala se va face utilizand un formular unic – Formularul 700 – “Declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal”. Tot acest formular se va utiliza si pentru declararea modificarilor fiscale intervenite ulterior inregistrarii contribuabililor.

Formularul se va putea depune doar prin mijloace electronice de transmitere la distanta, nu se va mai putea depune la registratura autoritatii fiscale.

Prezentul formular va inlocui urmatoarele declaratii de inregistrare fiscala utilizate in prezent: formularul 010; formularul 013; formularul 015; formularul 016; formularul 020; formularul 030; formularul 040 si formularul 070.

 

Comunicat de presa – Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital a Senatului Romaniei – marti, 29 august 2017

In data de 29 august 2017 pe site-ul Senatului a fost publicat un comunicat de presa prin care se anunta mentinerea formei din Legea nr.448/2006, care prevede ca autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute, pot opta pentru achizitia de produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute, pana la data de 1 aprilie 2018.

ORDONANTA Nr. 30 din 30 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

Cu aceasta ordonanta, printre altele, au fost aduse completari cu privire la:

– preluarea obligatiei fiscale de catre persoana fizica care desfasoara o profesie libera, si anume ca, aceasta raspunde pentru obligatiile fiscale datorate ca urmare a exercitarii profesiei cu bunurile din patrimoniul de afectatiune, iar daca acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creantelor fiscale, pot fi urmarite si celelalte bunuri ale debitorului

– modificarea domiciliului sau sediului social care reprezinta si domiciliu fiscal; aceasta modificare are ca efect si modificarea de drept a domiciliului fiscal, iar contribuabilul/platitorul nu are obligatia depunerii cererii de modificare a domiciliului fiscal, transferul dosarului fiscal al contribuabilului/platitorului de catre vechiul organ fiscal central catre noul organ fiscal central realizandu-se in termen de 15 zile lucratoare.

ORDONANTA Nr. 25 din 30 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

O data cu intrarea in vigoare a prezentei ordonante:

– in categoria cheltuielilor cu deductibilitate limitata au fost adaugate si cheltuielile reprezentand valoarea creantelor instrainate, potrivit legii, in limita unui plafon de 30% din valoarea creantelor instrainate

– in cazul incetarii sau suspendarii temporare a activitatii in cursul anului, contribuabilii care stabilesc impozitul pe venit pe baza normei anuale de venit, cat si cei care opteaza pentru impozitul pe venit in sistem real, au obligatia de a notifica evenimentul organului fiscal competent in termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, in vederea recalcularii platilor stabilite in contul impozitului anual datorat

– in categoria veniturilor din salarii si asimilate salariilor care nu se cuprind in baza lunara de calcul a contributiilor de asigurari sociale sunt adaugate si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament

– impozitul stabilit pentru un an fiscal pentru reprezentanta este de 18.000 lei.