LEGE Nr. 177 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Prezenta lege aduce modificari/clarificari in ceea ce priveste:

– persoanele juridice romane care la data de 31.12.2016 au realizat venituri cuprinse intre 100.001-500.000 euro si care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific (acest impozit fiind platit doar de contribuabilii platitori de impozit pe profit), acestea vor aplica impozitul pe microintreprinderi, urmand sa depuna formularul 010, pana pe 25 august 2017. Deoarece au existat interpretari prin care unele societati chiar daca se incadrau la categoria microintreprinderilor, dupa noul plafon, au ramas platitoare de impozit pe profit, situatie datorata aflarii acestora in sfera Legii nr. 170/2016, s-a considerat necesara clarificarea acestor aspecte prin prezenta lege. Astfel, aceste societati trebuie sa finalizeze calculul impozitului specific unor activitati, respectiv impozitul pe profit pentru perioada 01.01-31.07.2017 si sa depuna declaratiile fiscale pentru impozitul specific unor activitati, respectiv impozitul pe profit pana la data de 25.08.2017 si trebuie sa renunte la calitatea de platitor de impozit pe profit cu data de 31.07.2017. Incepand cu data de 01.08.2017 aceste societati vor achita impozit pe veniturile microintreprinderilor.

– contribuabilii obligati la plata impozitului pe profit: se introduce o noua categorie de platitori reprezentata de unele asociatii de proprietari. La calculul impozitului pe profit se vor lua in considerare doar anumite categorii de venituri, veniturile realizate din exploatarea proprietatilor comune nu intra in calculul impozitului pe profit; (intra in vigoare de la 01.01.2018);

– situatiile/conditiile pentru a fi considerate cheltuieli deductibile, cheltuielile privind bunurile lipsa din gestiune, degradate si neimputabile. Legea pastreaza actualele situatii si vine cu completari in ceea ce priveste bunurile aflate in perioada de valabilitate, care urmeaza sa fie transferate unor entitati prevazute de lege in vederea diminuarii risipei alimentare (intra in vigoare de la 01.10.2017);

– posibilitatea angajatorilor de a deconta prime de asigurari de sanatate si servicii medicale furnizate sub forma de abonament, pentru fiecare angajat, astfel incat sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro pe an, fara a considera aceste cheltuieli venituri de natura salariala la persoana fizica angajata (intra in vigoare din 24.07.2017);

– faptul generator al TVA, ca si regula generala, acesta intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. Legea nr. 177 introduce anumite exceptii, ca de pilda cea pentru anumite livrari de bunuri si prestari de servicii care se efectueaza continuu: livrarile de gaze naturale, de apa, de energie electrica, etc., cand faptul generator se considera realizat la momentul acceptat prin contract pentru plata acestor bunuri si servicii, sau daca nu este prevazut in contract, la data emiterii facturii.

– ajustarea TVA in favoarea persoanei impozabile pentru pierderile din creante ca urmare a falimentului clientului sau ca urmare a punerii in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat prin sentinta judecatoreasca, prin care creanta creditorului este modificata sau eliminata, se poate face intr-un termen de 5 ani de la data de 01 ianuarie a anului urmator celui in care s-a pronuntat hotararea definitiva a instantei; (intra in vigoare de la 01.10.2017)

– inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA, se elimina sintagma „nu justifica intentia si capacitatea economica” pentru a fi platitor de TVA si se introduce posibilitatea anularii/neinregistrarii in scopuri de TVA a societatilor care prezinta „risc fiscal ridicat”, care urmeaza sa fie stabilit in urma criteriilor emise prin ordin ANAF  pentru evaluarea riscului fiscal.

– dreptul de a efectua unele activitati cu produse accizabile si obligatia detinerii autorizatiilor specifice.

– nivelul accizelor pentru anii 2017-2022 inclusiv, astfel Anexa Nr.1 la Codul fiscal se modifica si se inlocuieste, putandu-se observa doar o crestere graduala usoara a accizelor la tigarete.

Prezenta lege a intrat in vigoare in data de 24.07.2017.

ORDONANTA Nr. 4 din 20 iulie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Noile modificari ale Codului Fiscal afecteaza angajatorii care au incheiate contracte individuale de munca cu timp partial, respectiv au angajati cu salariul brut sub 1450 lei, pentru acestia sunt obligati sa achite contributii CAS si CASS la nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza respectivele contributii (1450 lei), indiferent de numarul de ore lucrate de salariat.

Sunt exceptate de la plata CAS si CASS urmatoarele categorii de salariati cu contract part-time: elevi sau studenti cu varsta pana in 26 de ani; ucenici in varsta de pana la 18 ani; persoane cu dizabilitati care, prin lege, au posibilitatea sa lucreze mai putin de opt ore pe zi; pensionari pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, cu exceptia celor care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta cu cea din sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii; persoanele care cumuleaza venituri de cel putin nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata din mai multe contracte individuale de munca.

Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare de la 1 august 2017 si se vor aplica incepand cu veniturile lunii august 2017.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 48 din 30 iunie 2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Prin prezenta Ordonanta de urgenta se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2019 taxele incasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile. Taxa pentru depozitarea deseurilor  la groapa de gunoi era in valoare de 80 de lei/tona de deseu si intrase in vigoare de la 1 ianuarie 2017, avand drept scop incurajarea reciclarii deseurilor.

Actul normativ mentionat intra in vigoare la data de 1 iulie 2017.

LEGE Nr. 155 din 29 iunie 2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata

Prezenta lege aduce modificari Ordonantei Guvernului nr. 22/2016, anulandu-se obligatia persoanelor juridice cu capital privat de a intocmi situatia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenta, daca scadenta este clar specificata, catre orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoana juridica, dupa caz, cu sediul in Romania, aceasta ramanand doar in sarcina persoanelor juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat.

ORDIN Nr. 1.876/C din 6 iulie 2017 pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european – EUID al profesionistilor inregistrati in registrul comertului si a modelului certificatului de inregistrare in registrul comertului

Incepand cu data de 7 iulie 2017, potrivit Legii nr. 152/2015 persoanele fizice sau juridice inregistrate in Registrul Comertului vor putea fi identificate prin intermediul identificatorului unic la nivel european – EUID. Acesta va include elementul de identificare al Romaniei, elementul de identificare al registrului national, numarul persoanei din registrul respectiv si alte elemente necesare pentru a elimina erorile de identificare.

Sistemul de interconectare a registrelor comertului din statele membre ale Uniunii Europene va permite, cu titlu gratuit, schimbul de informatii si documente intre registrele comertului din statele membre ale Uniunii Europene. Codul unic de identificare (EUID) va permite contribuabililor sa fie identificati in sistemul de interconectare a registrelor comertului din statele membre ale UE.

LEGE Nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative

Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2014/56/UE privind auditul legal al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare consolidate si aduce importante modificari care constau in noi reguli privind organizarea activitatii contabile si de audit.

Prin intermediul acestui act normativ se modifica si se completeaza OG nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati astfel:

– se reglementeaza accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat;

– expertii contabili si contabilii autorizati se vor putea constitui in societati de contabilitate si/sau expertiza contabila si nu comerciale cum permite legislatia actuala;

– expertul contabil va avea dreptul sa efectueze activitatile specifice unui auditor financiar sau consultant fiscal numai dupa ce dobandeste o astfel de calitate si se inscrie ca membru in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective;

– se definesc urmatorii termeni: tinerea contabilitatii si lucrari cu caracter fiscal.

Prezentul act normativ intra in vigoare la data de 17 iulie 2017, data la care se abroga OUG nr. 90/2008.