Zona libera si regimul TVA

Regimul special de zona libera  in sfera TVA este reglementat Ordinul 4147/2015 si presupune introducerea  de bunuri unionale si neunionale in zona libera in vederea depozitarii si comercializarii ulterioare, daca sunt inscrise in legislatia specifica  zonei libere.

ORDIN Nr. 1.232 din 12 aprilie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Noutatile aduse de prezentul act normativ au in vedere completarea si modificarea procedurii de rambursare a TVA-ului existente, prin adaugarea anumitor paragrafe care sa clarifice si sa usureze solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa:

– constituirea unei baze de date speciale, in care sunt inscrise persoanele impozabile despre care organele fiscale detin informatii ca pot prezenta un risc fiscal pentru rambursarea de TVA. Baza de date speciala cuprinde informatii pentru care au fost intocmite referate de catre compartimentul de specialitate.

– daca suma solicitata la rambursare este mai mica sau egala cu SIN, decontul de TVA este considerat cu risc fiscal mic si sistemul va genera in mod automat proiectul Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adaugata. Decizia de rambursare se emite in termen de o zi de la incadrarea la risc fiscal mic (inainte erau 5 zile);

– deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii mari se incadreaza in categoria de risc fiscal mare daca pentru contribuabilul respectiv a fost declansata procedura de lichidare voluntara sau a fost deschisa procedura de insolventa, cu exceptia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, in conditiile legii speciale, etc.

Prezentul ordin se aplica incepand cu deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse dupa data de 1 mai 2017.

ORDIN 264/464 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati

Prezentul act normativ aduce clarificari cu privire la:

– persoanele juridice obligate la plata impozitului specific, si anume: contribuabilii persoane juridice romane platitoare de impozit pe profit, care aveau inscrisa in actele constitutive la 31 decembrie 2016, ca activitate principala sau secundara, una dintre activitatile corespunzatoare celor opt coduri CAEN prevazute la art. 1 din Legea nr. 170/2016, activitate pe care o desfasoara efectiv si o alta nu se afla in lichidare;

– situatiile in care se va plati atat impozit pe profit cat si impozit specific, astfel societatile care activeaza in domeniul alimentatiei publice ori al cazarii, dar desfasoara concomitent si altfel de activitati, vor aplica impozitarea mixta. Astfel vor declara, calcula si plati concomitent: impozit specific pentru veniturile obtinute din activitatile corespunzatoare codurilor CAEN prevazute de Legea 170/2016 si impozit pe profit pentru veniturile din celelalte activitati;

– modalitatea de calcul a impozitului specific, fiind prezentate mai multe exemple in acest sens;

– firmele platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor in anul 2016 si cele platitoare de impozit pe profit care la 1 ianuarie 2017 s-au incadrat la impozitul pe veniturile microintreprinderilor, raman in anul 2017 la plata acestuia, chiar daca desfasoara o activitate incadrata la impozitul specific.

 

ORDIN Nr. 1.023 din 28 martie 2017 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili

Prezentul act normativ cuprinde proceduri noi cat si completari ale procedurilor de administrare si monitorizare a marilor contribuabili deja existente, astfel:

– procedura de inregistrare fiscala a fost actualizata;

– procedura de administrare a grupului fiscal unic s-a adaugat;

– procedura de control fiscal la marii contribuabili a fost actualizata;

– procedura de compensare si restituire a obligatiilor bugetare a fost actualizata, etc.

Dintre prevederile importante, mentionam urmatorul aspect legat de actiunile de control fiscal la marii contribuabili si sediile secundare ale acestora, care se efectueaza de catre personalul cu atributii de inspectie fiscala din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili dar  prin exceptie, in baza prevederilor art. 120 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, se pot efectua actiuni de control fiscal la un mare contribuabil sau la sediul secundar al acestuia si de catre alte structuri de inspectie fiscala, prin delegare de competenta.

Procedura de control fiscal la marii contribuabili intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial, data la care se abroga reglementarea anterioara, data prin Ordinul nr. 467/2015.

ORDIN Nr. 591 din 7 aprilie 2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

Prin prezentul ordin s-a aprobat noul formular de declaratie privind obligatiile la Fondul de mediu, precum si instructiunile de completare si depunere ale acestuia. Modificarile aduse de prezentul act normativ constau in:

– introducerea unor sectiuni noi, care privesc operatorii economici ce introduc pe piata echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori portabili, cat si datele privind cantitatile de ambalaje pe care acestia trebuie sa le declare in noul formular;

– adaugarea unor informatii suplimentare sectiunilor deja existente, ca de exemplu: „Date privind cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala de catre operatorii economici responsabili”, la care s-a adaugat cantitatea pentru care se realizeaza obiectivele prin transfer catre operatorii economici autorizati, cantitatea pentru care se realizeaza obiectivele in mod individual, realizarea in mod individual a obiectivelor de valorificare prin alta operatiune de valorificare decat reciclarea, etc.

– date privind cantitatile de anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii introduse pe piata nationala de catre operatorii economici, care cuprind: date privind cantitatile de anvelope introduse pe piata nationala, informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a obiectivelor de gestionare, in mod individual: CUI colector anvelope uzate, nr. /data contract prestare servicii, nr. /data document prestare servicii.

Modificarile aduse de prezentul act normativ intra in vigoare la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial, abrogandu-se astfel reglementarea anterioara data prin Ordinul nr. 549/2006.