Cum declaram in 2017 veniturile obtinute de nerezident

Nerezidentii care in cursul anului 2016 au obtinut venituri de natura dividendelor, dobanzilor, redeventelor, comisioanelor etc. de la platitori rezidenti, au obligatia de a solicita inregistrarea fiscala in Romania, pentru a da posibilitatea platitorului de venit sa depuna formularul 207. In consecinta, incepand cu acest an, pentru declararea veniturilor obtinute de nerezidenti este necesara depunerea a doua formulare.

ORDIN Nr. 590 din 26 ianuarie 2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 558/2016

Prezentul act normativ stabileste noi plafoane de publicare a obligatiilor fiscale restante ale contribuabililor de catre autoritatea fiscala. Astfel, nu se vor publica datoriile la buget al caror cuantum total este sub urmatoarele plafoane:

– 500.000 lei, in cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

– 250.000 lei, in cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

-100.000 lei, in cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv persoane fizice care desfasoara activitate economica in mod idependent sau exercita profesii libere;

-15.000 lei, in cazul debitorilor persoane fizice, altele decat cele mentionate mai sus.

ORDIN Nr. 592 din 27 ianuarie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”

Avand in vedere recentele modificarile legislative privind agricultorii care aplica regimul special si care realizeaza livrari intracomunitare cu produse agricole, prestari si achizitii de servicii intracomunitare, achizitii intracomunitare de bunuri a fost modificat Formularul (390 VIES). Astfel, s-a  introdus un tip nou de operatiune definita prin litera „R”: „Livrari intracomunitare de bunuri efectuate in cadrul regimului special pentru agricultori”. Prezentul ordin se aplica incepand cu declaratia recapitulativa aferenta lunii ianuarie a anului 2017.

Ordin nr. 605 din 31 ianuarie 2017 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societati, cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, supuse inmatricularii la registrul comertului si pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societati, cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, supuse inmatricularii la registrul comertului care nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitati economice care implica operatiuni in sfera de aplicare a TVA

Prezentul ordin stabileste procedura privind reinregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile, societati, cu sediul activitatii economice in Romania, atunci cand inceteaza situatia care a condus la anularea inregistrarii. Sunt detaliate:

– criteriile de evaluare pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA;

– documentatia care se depune  la oficiul registrului comertului, la organele fiscale competente si momentele depunerii lor in vederea inregistrarii in scopuri de TVA: cerere de inmatriculare la registrul comertului, declaratie de mentiuni, cerere de inregistrare in scopuri de TVA, declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca desfasoara sau nu activitati la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora;

– procedura de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit h) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, in cazul in care persoanele impozabile nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitati economice in sfera TVA sau prezinta risc fiscal.

Prezentul act normative a intrat in vigoare la data de 1 februarie 2017, moment in care s-a abrogat Ordinul nr. 2393/2016.