ORDONANTA DE URGENTA Nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Printre noutatile semnificative aduse de prezenta ordonanta de urgenta se numara urmatoarele:

-primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii 95/2006, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro, se vor putea scadea din baza de calcul al impozitului pe venitul din salarii; facilitatea fiscala se aplica incepand cu veniturile lunii februarie 2017;

-incepand cu tranzactiile incheiate dupa 1 februarie 2017, la transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si a terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se va stabili prin deducerea din valoarea tranzactiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei;

-incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017, se elimina plafonul maxim al bazei lunare de calcul al contributiei sociale de sanatate, reprezentand 5 castiguri salariale medii brute, prevazut in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, veniturilor din investitii, precum si in cazul veniturilor din alte surse.

ORDIN Nr. 2903 din 23 decembrie 2016 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2017, aducand urmatoarele noutati in domeniul activitatii de creatie de programe pentru calculator:

– este eliminat plafonul de 10.000 USD /angajat;

– societatile nou-infiintate sunt exceptate de la indeplinirea conditiei privind realizarea de venituri din activitatea de creatie de programe pentru calculator, pentru anul infiintarii si pentru anul fiscal urmator;

– societatile care au facut in cursul anului obiectul unei reorganizari potrivit legii, sunt exceptate de la indeplinirea conditiei privind realizarea de venituri din activitatea de creatie de programe pentru calculator, pentru anul in care s-a produs operatiunea de reorganizare.

Ordinul nr. 835/2015 este abrogat incepand cu data de 1 februarie 2017.

ORDIN Nr. 210 din 13 ianuarie 2017 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal si pentru abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) “Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”

Incepand cu data de 1 februarie 2017, formularul 088 este abrogat.

ORDIN Nr. 2.844 din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

Prezentul ordin aproba Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara care prevad reguli de intocmire, aprobare, auditare statutara si publicare a situatiilor financiare anuale consolidate ale entitatilor enumerate in prezentul ordin, reguli de inregistrare in contabilitatea acestora a operatiunilor economico-financiare efectuate si planul de conturi.

Modificarile aduse de prezentul act normativ intra in vigoare incepand cu situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2016, cu exceptia prevederilor privind informatiile nefinanciare si informatiile privind diversitatea, care  se aplica de la data de 1 ianuarie 2017”.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul nr. 1.286/2012.

ORDIN Nr. 3.609 din 15 decembrie 2016 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

Prezentul ordin stabileste criteriile si regulile specifice, in baza carora se va face selectia/actualizarea listei marilor contribuabili, competentele de administrare ale acestora. Lista marilor contribuabili, inclusiv lista sediilor secundare ale acestora se publica pana la data de 10 decembrie a fiecarui an pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.